Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Badania przemysłu mięsnego dla wsparcia jego konkurencyjności

Budowa mocnych sieci powiązań pomiędzy podmiotami europejskiego przemysłu mięsnego może uwypuklić priorytety i stworzyć nowe sposoby działania, które unowocześnią sektor.
Badania przemysłu mięsnego dla wsparcia jego konkurencyjności
Inicjatywy badawcze Europejskich Programów Ramowych (FPs) oferują małym i średnim przedsiębiorstwom (SMEs) wiele możliwości wsparcia w zakresie najnowszych badań i pozyskania funduszy. Finansowany przez UE projekt "Międzyregionalna platforma współpracy dla konkurencyjności w badaniach przemysłu mięsnego oraz SMEs" (Tecare) zachęcił SMEs przemysłu mięsnego do przystąpienia do FPs i korzystania z oferowanego znacznego wsparcia.

Projekt ustanowił europejską platformę dla promowania globalnej współpracy w badaniach rolno-spożywczych z naciskiem na SMEs oraz partnerstwo publiczno-prywatne, szczególnie w Europie Wschodniej. Założono również lokalne grupy robocze (GWG) dla SMEs w pięciu regionach Europy, żeby przedyskutować wyzwania dotyczące mięsnego łańcucha pokarmowego i określić priorytety branży.

Równolegle uczestnicy projektu Tecare zbudowali sieć uczestników rynku, aby zdefiniować tematy projektu badawczego i wspomóc efekty działalności grup roboczych. To spowodowało założenie konsorcjów funkcjonujących w obrębie 7 Europejskiego Programu Ramowego (FP7) oraz trwałej sieci pośredników technologii. Sieć ta kontynuuje działanie na poziomie europejskim, łącząc SMEs, decydentów i uczestników badań w sposób wykraczający poza ramy projektu.

W ramach programu Tecare zgromadzono wymagania badawcze i techniczne SMEs związane z łańcuchem pokarmowym w różnych regionach Europy i przekazano rekomendacje decydentom Unii Europejskiej. Poprzez szereg imprez, warsztatów i wystaw, z których część dotyczyła konkretnych regionów Europy, zachęcano również do rozwijania kontaktów i wymiany informacji.

Umożliwiło to pośrednikom technologii organizację spotkań z GWG w celu oceny ich priorytetów, wymagań technicznych i oczekiwań. Po udanym spotkaniu w Polsce ostatnia konferencja projektu w Brukseli ukazała rezultaty i doświadczenia partnerów Tecare dotyczące branży mięsnej SMEs.

Wynikające z nich wskazówki i priorytety umożliwią Unii Europejskiej zaprojektowanie nowej, skutecznej polityki i środków wsparcia konkurencyjności dzięki programom badawczym w branży.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę