Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

RESYSPRODESAL — Wynik w skrócie

Project ID: 11948
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Niemcy

Energia odnawialna na rzecz zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi i elektrycznością

Wiejskie społeczności zlokalizowane w południowej i wschodniej części basenu Morza Śródziemnego nie zawsze mają dostęp do sieci elektrycznej i do zasobów wodnych. Rozwiązanie tego problemu wymaga od władz odpowiedzialnych za zasoby wodne i elektryczność opracowania innowacyjnych, szybkich i niedrogich rozwiązań, opartych na odnawialnych źródłach energii.
Energia odnawialna na rzecz zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi i elektrycznością
W ramach finansowanego przez UE projektu o nazwie "Środowisko analizy systemowej na rzecz integracji energii odnawialnej i zdecentralizowanego dostarczania wody i elektryczności w śródziemnomorskich krajach partnerskich" ('Systems Analysis Environment for the Integration of Renewable Energy with De-central Water and Power Production in Mediterranean Partner Countries' - Resysprodesal) dokonano transferu wiedzy do śródziemnomorskich krajów partnerskich ('Mediterranean partner countries' - MPCs), dotyczącej integracji pomiędzy technologiami związanymi z energią odnawialną a lokalnymi dostawcami wody i elektryczności. Ze względu na elastyczność użytkowania, niskie koszty i konkurencyjność, uwzględniono także hybrydowe wytwarzanie energii, w oparciu o źródła odnawialne i kopalne.

W ramach inicjatywy Resysprodesal zidentyfikowano możliwości w zakresie wykorzystania energii odnawialnej w krajach MPC. Partnerzy uczestniczący w projekcie prowadzili szkolenia oraz wspierali tworzenie zasobów niezbędnych do dokonania oceny zintegrowanego systemu dostarczania wody i elektryczności ('integrated water and power point' - IWPP) w warunkach lokalnych. Celem powyższej inicjatywy jest zachęcanie do korzystania z energii odnawialnej w procesie wytwarzania elektryczności i odsalania wody.

Szkolenia prowadzone w ramach projektu obejmowały korzystanie z narzędzia do przeprowadzania analiz Resysprodesal, czyli internetowego systemu obliczeniowego, służącego do technicznej i ekonomicznej oceny projektów. Powyższe narzędzie zastosowano do określenia wykonalnych technicznie i dostępnych finansowo rozwiązań w zakresie dostarczania wody i elektryczności do wiosek i obszarów wiejskich. Poprzez samodzielne przeprowadzenie szczegółowej oceny, MPC wyeliminowały koszty związane z zatrudnieniem zewnętrznych konsultantów.

Uczestnikom projektu udało się skuteczne wesprzeć prace inżynierów ds. wody i energii elektrycznej, pracujących na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Powyższy sukces osiągnięto dzięki dostarczeniu wiedzy na temat IWPP, uzdatniania wody oraz na temat technologii związanych z energią odnawialną.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę