Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ożywianie starodawnej sztuki wykorzystywania naturalnych barwników i pigmentów

Prowadzone są wysiłki na rzecz ożywienia zapomnianej sztuki produkowania barwników ze składników, które dostarcza nam matka natura. Powyższe działania oznaczają także, że ożywiana jest wspólna tożsamość kulturowa basenu Morza Śródziemnego.
Ożywianie starodawnej sztuki wykorzystywania naturalnych barwników i pigmentów
Artyści w zamierzchłych czasach nie mogli zwyczajnie wybrać się do pobliskiego sklepu dla plastyków, gdy skończyły im się farby. Zamiast tego niezbędne było staranne przestrzeganie receptur oraz wykorzystywanie naturalnych materiałów. Materiały te to między innymi korzenie roślin oraz insekty.

Powyższa sztuka została dawno zapomniana, jednak obecnie podejmowane są wysiłki mające na celu jej przywrócenie. We współczesnym świecie coraz większą wagę przywiązuje się do zrównoważonych praktyk w zakresie wykorzystania zasobów, w związku z czym wzrasta zapotrzebowanie na barwniki pochodzenia naturalnego. To jeden z wielu powodów, dla których UE finansuje projekt o nazwie „Badanie, przywracanie i optymalizacja tradycyjnej, śródziemnomorskiej techniki barwienia, dla celów ochrony dziedzictwa kulturowego” ('Investigation, revival and optimisation of traditional Mediterranean colouring technology for the conservation of the cultural heritage' - Med-colour-tech).

Uczestnicy projektu Med-colour-tech wykorzystali zaawansowane techniki analityczne, w celu zidentyfikowania i opisania naturalnych barwników i farb, obecnych na starożytnych artefaktach pochodzących z rejonu Morza Śródziemnego. Zbadano także dane historyczne dotyczące kilku cywilizacji, w celu pozyskania receptur produkcji naturalnych pigmentów organicznych. Powyższe informacje zgromadzono następnie w bazie danych, którą udostępniono w internecie, w celu upowszechnienia zdobytej wiedzy.

Multidyscyplinarny zespół uczestniczący w projekcie Med-colour-tech nie ograniczył jednak swych działań wyłącznie do teorii i odtworzył szereg barwników. W procesie tym starożytne receptury wyrażono przy pomocy słownictwa fizyko-chemicznego, w celu ułatwienia ich powielania przy użyciu nowoczesnych technik naukowych. Powyższe protokoły, które także udostępniono na stronie internetowej projektu, będą bezcenne dla organizacji odpowiedzialnych za odtwarzanie starożytnych artefaktów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę