Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SPRINT — Wynik w skrócie

Project ID: 15802
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Rumunia

Modernizacja branży motoryzacyjnej w Rumunii

Zakrojone na szeroką skalę działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów, ciekawe warsztaty, nowy portal internetowy oraz centrum badań nad nowoczesnymi technologiami pomogły dokonać przemiany rumuńskiej branży motoryzacyjnej w kontekście rozwijającej się gospodarki rynkowej tego kraju.
Modernizacja branży motoryzacyjnej w Rumunii
W epoce komunizmu Rumunia była znana ze swego przemysłu motoryzacyjnego, który wnosił ogromny wkład w gospodarkę tego kraju. Jednak powyższa sytuacja uległa zmianie w dobie gospodarki rynkowej i w kolejnych latach branża motoryzacyjna stanęła przed widmem upadku lub szybkiej modernizacji.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu o nazwie "Internetowy portal dostawców dla celów badań naukowych i innowacji w dziedzinie transportu" ('Suppliers portal to research and innovation in transport' - Sprint) wspierano wysiłki badawcze w branży motoryzacyjnej, zgodne z europejskimi standardami jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Działania projektowe objęły otwarcie dostępu do najnowocześniejszych badań naukowych oraz ułatwienie udziału w projektach unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Powyższe działania wspierane były poprzez warsztaty, których celem było zwiększenie wiedzy na temat europejskich programów finansowania, a także zorganizowanie konferencji dotyczącej Europy południowo-wschodniej, pozwalającej budować globalną współpracę badawczą wśród dostawców.

Co istotne, w ramach projektu stworzono wysokiej jakości sieć dostawców przemysłowych oraz szereg centrów badawczych, pracujących nad kluczowymi zagadnieniami z branży motoryzacyjnej. Tematy podjęte przez centra badawcze obejmują nowe materiały, testy mające na celu ulepszanie komponentów samochodowych, projektowanie nowych samochodów i komponentów, wspieranie produkcji oraz nowe technologie. Efektem powyższych prac jest pozyskanie środków finansowych na szereg innowacyjnych projektów, do których w przyszłości dołączą kolejne.

Wszystkie strony zaangażowane w projekt, w tym dostawcy, laboratoria badawcze oraz podmioty akademickie, wypełniły szczegółową ankietę dotyczącą oferowanych przez nie produktów, systemów jakości, zasobów ludzkich oraz wykorzystywanych technologii. Ankiety te są źródłem wielu cennych danych. Przykładowo, wszyscy dostawcy wdrożyli system ISO 9001, 63% z nich w ostatnim czasie opracowało nowe produkty dla firmy Dacia-Renault, 37% dla firmy Daewoo, a 26% dla innych producentów samochodów. Po przeprowadzeniu ankiet prace badawcze skoncentrowano głównie na pozyskiwaniu informacji na temat nowych produktów, technologii, partnerów, zdolności produkcyjnych, wyposażenia, a także współpracy naukowo-badawczej.

W ramach projektu utworzono portal internetowy obejmujący wydarzenia, łącza oraz profile użytkowników. W obrębie portalu stworzono ponadto przestrzeń przeznaczoną dla zarejestrowanych użytkowników, obejmującą popyt i podaż produktów, technologie oraz oferty współpracy. Zarówno powyższy portal, jak i warsztaty i wizyty przeprowadzone przez zespół uczestniczący w projekcie Sprint, pomogły stworzyć solidną sieć kontaktów oraz umożliwiły dostawcom przystąpienie do projektów finansowanych przez UE. Dzięki współpracy pomiędzy Bułgarią, Chorwacją, Serbią i Słowenią, a także francuską firmą Renault, branża motoryzacyjna w południowo-wschodniej Europie ma dużą szansę na rozwój.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę