Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Badania nad biomasą na rzecz zrównoważonych systemów energetycznych

Biomasa to materiał organiczny w postaci np. resztek plonów, czy też odpadów pochodzących z przemysłu drzewnego i rolnego oraz z hodowli zwierząt i z miast. Technologia energii biomasy pozwala konwertować energię zakumulowaną w bardziej użyteczne formy energii, w celu dostarczania elektryczności, ciepła i biogazu.
Badania nad biomasą na rzecz zrównoważonych systemów energetycznych
Głównym celem finansowanego ze środków UE projektu o nazwie „Potencjał badawczy Instytutu ds. Energii TUBITAK-MRC w dziedzinie zintegrowanej gazyfikacji biomasy i technologii energetycznych‟ ('T research capacity of TUBITAK-MRC Institute of Energy in the fields of integrated biomass gasification with power technologies' - Bigpower) było zwiększenie potencjału tureckiego Instytutu ds. Energii Tubitak-MRC w dziedzinie badań nad energią biomasy. Powyższa inicjatywa była zgodna z podejmowanymi przez UE działaniami na rzecz zrównoważonych systemów energetycznych.

Naukowcy skupili się na eksperymentach obejmujących trzy rodzaje biomasy: wióry drzewne, skorupy orzechów laskowych oraz wytłoczki z oliwek. Uczestnicy projektu zaprojektowali i zbudowali ponadto dwa pilotażowe gazyfikatory fluidalne z warstwą pęcherzykową ('fluidised bed gasifiers' - FBG), które zasilano powietrzem, parą wodną oraz tlenem, w celu zoptymalizowania ich działania w poszczególnych zastosowaniach. Przeprowadzono także eksperymenty dotyczące prototypowych FBG, w których wykorzystano różne rodzaje biomasy i lignitu.

Podejście obrane przez uczestników projektu obejmowało zwiększenie zasobów wiedzy centrum oraz potencjału w zakresie badań nad gazyfikacją biomasy, za pośrednictwem modernizacji wyposażenia, szkoleń oraz warsztatów, a także dzięki konferencjom i wizytom terenowym.

Wypracowano ponadto strategiczne kontakty i partnerstwa z instytucjami publicznymi i prywatnymi, zarówno w Turcji, jak i w Europie.

Działania prowadzone w ramach projektu Bigpower pozwolą ponadto zwiększyć możliwości zatrudnienia dla tureckich doktorantów zajmujących się badaniami nad gazyfikacją biomasy, dzięki rozwinięciu umiejętności i potencjału młodych naukowców zaangażowanych w tego typu badania.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę