Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Przemysł organizuje wytwarzanie pianki stalowej i metalowej

Opracowanie produkcji pianek metalowych z aluminium zrealizowane zostało z pełnym sukcesem. Obecnie naukowcy szukają sposobów wytwarzania pianek żelaznych i stalowych, zapewniających dalsze korzyści dla przemysłu europejskiego.
Przemysł organizuje wytwarzanie pianki stalowej i metalowej
Pianki metalowe są strukturami mocnymi i lekkimi, podobnymi do metalowych gąbek o różnych rozmiarach, z wielką liczbą pęcherzyków wewnątrz. Struktury te mają wiele zastosowań przemysłowych, od przemysłu lotniczego, aż po prostetyczne kości. Jednak pomimo, iż nauka posiada znaczne doświadczenie z piankami aluminiowymi, to jednak opóźniona jest jeśli chodzi o pianki żelazne i stalowe.

W ramach finansowanego przez UE projektu, pod nazwą "Opracowanie nowatorskiego materiału komórkowego na bazie żelaza − nowe sposoby wytwarzania struktur porowatych" (Stemalcel), badano w jaki sposób wykorzystywać odlewanie, by uzyskać opłacalne pianki żelazne i stalowe.

Partnerzy projektu pomyślnie opracowali pianki metaliczne na bazie żelaza w technikę zwaną pienieniem w procesie topienia, z zastosowaniem standardowego sprzętu używanego w metalurgii żelaza, uzupełnionego przez dodatki nowych środków spieniających. Wyprodukowano różne próbki i kształtki ze stali i żelaza, jak również z różnych stopów, co stanowi obietnicę cennych zastosowań w przemyśle. Badania mikrograficzne i tomografia rentgenowska umożliwiły przedstawienie charakterystyk strukturalnych oraz jakości uzyskanych pianek metalowych. Przeprowadzono analizy obrazowania porów, obejmujące ich rozmiary i morfologię, a zrealizowane testy wykazały pozytywne wyniki.

Ogólnie biorąc, w projekcie opracowano doskonały proces przemysłowy do wytwarzania pianek stalowych i żelaznych. Projekt Stemacel zademonstrował również sposób, w jaki pianki stalowe i żelazne mogą być użyteczne dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i ich produktów. Opracowania projektu obejmowały również know-how oraz transfer wiedzy z dziedziny badań naukowych do przedsiębiorstw MŚP. W następstwie tego, partnerzy zaczną penetrować nowe rynki zbytu i poprawią konkurencyjność tego sektora przemysłu.

Ostatecznie, wybrane rezultaty projektu zostały opublikowane w czasopismach i na konferencjach naukowych, co przyczyniło się do przywództwa europejskiego w zakresie opracowań i zastosowań nowatorskich materiałów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę