Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MM-TB — Wynik w skrócie

Project ID: 12187
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Włochy

Porównywanie zapisów na temat pasożyta i jego gospodarza

Gruźlica stanowi globalny problem zdrowia publicznego, biorąc pod uwagę wzrost zachorowań o 2% rocznie. Jakby tego było mało, we wschodniej Europie odnotowuje się wzrost oporności wielolekowej.
Porównywanie zapisów na temat pasożyta i jego gospodarza
Aby zwalczyć zagrożenie ze strony prątka gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis), potrzebne są nowe środki interwencyjne, a dalsza opieka medyczna nad pacjentami musi być skuteczniejszy. Celem projektu "Markery molekularne wczesnych interakcji M. tuberculosis z fagocytami gospodarza" (MM-TB) było opracowanie i skonstruowanie nowych markerów ochrony przed infekcją oraz identyfikacja wzorców molekularnych u przedmiotowego mikroorganizmu oraz w komórkach gospodarza.

Genomika porównawcza zajmuje się badaniem związków struktury i funkcji informacji dziedzicznych (genomu) między różnymi organizmami biologicznymi, gatunkami bądź szczepami. Postęp w tej nowej dziedzinie zachodzi szybko, dzięki czemu istnieje szansa, że w takich projektach jak MM-TB zostaną odkryte interakcje M. tuberculosis z układem odpornościowym. Naukowcy uważają, że wczesne interakcje między M. tuberculosis a fagocytami gospodarza (makrofagami MF) i komórkami dendrytycznymi (DC) odgrywają zasadniczą rolę w wywoływaniu ochronnej reakcji immunologicznej, a także są ważne dla ustalenia przyszłego przebiegu infekcji.

Członkowie MM-TB, używając mikromacierzy, badali genomy gospodarza i pasożytniczego mikroorganizmu w czasie ich interakcji. W toku tych badań pomyślnie zweryfikowano założenie, że taki sposób sondowania dwóch organizmów dostarcza cennych informacji o interakcjach między nimi. Ponadto wyniki projektu przyniosły informacje ważne dla lepszego zrozumienia mechanizmów reakcji immunologicznej na M. tuberculosis oraz działania tych prątków w różnych środowiskach wewnątrzkomórkowych.

Wśród innych osiągnięć projektu należy wymienić założenie informatycznego systemu zarządzania wiedzą, stanowiącego nowy, scentralizowany zasób europejski razem z transkrypcyjnymi bazami danych poświęconymi gruźlicy. Ta baza danych została zgromadzona na potrzeby dalszych badań obejmujących poszukiwania nowych markerów molekularnych i celów molekularnych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę