Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

FIDEUS — Wynik w skrócie

Project ID: 12405
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Włochy

Ulepszanie sieci logistycznych na rzecz większej mobilności miejskiej

Postępy w zakresie nowoczesnych technologii oraz nowa flota pojazdów mogą, w niespotykanym dotychczas stopniu, usprawnić logistykę oraz zwiększyć proekologiczność i obniżyć poziom hałasu systemów transportowych .
Ulepszanie sieci logistycznych na rzecz większej mobilności miejskiej
Europejski przemysł, handel oraz dostawy towarów bazują na istniejących sieciach logistycznych i transportowych. Transport ładunków stanowi co prawda niezbędny element biznesu, jednak powoduje także utrudnienia w ruchu miejskim oraz stanowi źródło hałasu i zanieczyszczeń.

Celem finansowanego przez UE projektu o nazwie "Innowacyjne dostarczanie ładunków w europejskiej przestrzeni miejskiej" ('Freight innovative delivery in European urban space' - Fideus) było stawienie czoła społecznym, gospodarczym i środowiskowym wyzwaniom związanym z transportem ładunków. Uczestnicy projektu zaproponowali nowe technologie oraz nowe rozwiązania z zakresu zarządzania, pozwalające lepiej organizować miejski transport ładunków.

Uczestnicy projektu skupili się na trzech różnych zagadnieniach. Po pierwsze pracowano nad bardziej wydajnymi pojazdami, służącymi do dostarczania i odbioru towarów w środowisku miejskim. Po drugie opracowano zalecenia dotyczące nowych sposobów działania w zakresie organizowania logistyki miejskiej i zarządzania nią, w oparciu o powyższe pojazdy i nowe opakowania do transportu ładunków. Po trzecie stosownym władzom dostarczono narzędzia i informacje dotyczące strategii wydajnego dostarczania towarów w środowisku miejskim.

Oczekuje się, że dzięki powyższemu, spójnemu podejściu uda się ograniczyć szkodliwy wpływ na środowisko naturalne oraz zmniejszyć poziom hałasu, przy jednoczesnym wspieraniu ergonomii i bezpieczeństwa. Zaproponowano trzy różne rodzaje pojazdów: Pojazdy niewielkie, mogące poruszać się bez ograniczeń w przestrzeni przeznaczonej dla pieszych, furgonetki o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej 3,5 tony, idealnie spisujące się w centrach miast i na obszarach dużego natężenia ruchu, a także 12 tonowe ciężarówki, służące do przewożenia dużej ilości ładunków.

Narzędzia opracowane przez uczestników projektu stanowią dodatkową pomoc dla władz w zakresie internetowego sygnalizowania informacji o ograniczeniach w ruchu drogowym i monitorowania wykroczeń drogowych. Narzędzia te pozwalają także firmom logistycznym rezerwować rampy rozładunkowe i przeprowadzać inne czynności za pośrednictwem internetu. Proces logistyczny zmodernizowano ponadto poprzez wdrożenie znaczników identyfikowanych drogą radiową (RFID).

Mówiąc w skrócie, nowe podejście oparte na "transporcie kooperacyjnym" charakteryzuje się przekazywaniem towarów od dużych przewoźników do mikro-dostawców. Powyższe podejście obejmuje różnorakie podmioty, od dużych supermarketów sieciowych po firmy kurierskie, oferując nowatorskie rozwiązania, które mogą przynieść duże korzyści miastom, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i usprawnieniu procesu dostawy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę