Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

BIOSYS — Wynik w skrócie

Project ID: 13633
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Niemcy

Biomateriały na rzecz postępu w dziedzinie terapeutycznej wymiany tkanek

Coraz szersza wiedza w zakresie inżynierii tkankowej i tworzenia nowych biomateriałów poważnie przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców UE. Sukcesy w tych obszarach mogą również znacznie obniżyć koszty opieki zdrowotnej w wypadku niektórych chorób.
Biomateriały na rzecz postępu w dziedzinie terapeutycznej wymiany tkanek
Inżynieria tkankowa budzi wielkie nadzieje jako nowatorskie podejście, które jest w stanie zrekompensować dzisiejsze ograniczenia w leczeniu chorób układu krążenia. Odpowiedzią na niedostatki obecnie stosowanych protez sercowo-naczyniowych może być tkanka uzyskana inżynieryjnie z własnych komórek pacjenta, która może rozrosnąć się i zastąpić wadliwą tkankę.

Zespół projektu "Inteligentne systemy biomateriałowe na potrzeby naprawy tkanek układu sercowo-naczyniowego" (Biosys) zajął się opracowywaniem nowych, inteligentnych systemów biomateriałowych o właściwościach jeszcze niedostępnych w Europie ani poza nią. Ten finansowany przez UE projekt skupiał się na uzyskaniu pierwszego biomateriału o kontrolowalnej biodegradowalności i lepszej biokompatybilności.

W różnych instytutach partnerskich wytworzono włókna i przeprowadzono ich optymalizację. W jednym z nich wytworzono włókna metodami wet-spinningu, elektro-spinningu i melt-spinningu z polikwasu mlekowego (PLA) z kluczowymi właściwościami medycznymi, mechanicznymi i strukturalnymi.

Szczególnym celem badań było wytworzenie możliwie jak najcieńszych włókien w celu wykorzystania ich w projekcie do wytwarzania tkanin i urządzeń. Uczestnikom udało się wyprodukować dość cienkie włókna, opisać je oraz przeanalizować. Ich większa wytrzymałość oraz zdolność do retencji, w porównaniu do włókien uzyskanych w wet-spinningu, sprawiła, że zostały wybrane jako włókna konstrukcyjne wszczepów układu sercowo-naczyniowego.

Wybrano rozpuszczalniki i koagulanty do eksperymentów ze spinningiem, mających na celu zbadanie włókien uzyskanych metodą wet-spinningu. Członkowie zespołu wytworzyli wet-spinningowe włókna o różnych właściwościach, a następnie je przeanalizowali i opisali. Jeszcze innym osiągnięciem projektu Biosys jest zbadanie modyfikacji włókien polegającej na dodaniu biocząsteczek do włókien oraz powleczeniu nimi metodą elektro-spinningu przestrzennych implantów zastawek serca wykonanych z włókniny.

Wyniki projektu będzie można zaadaptować do innych dziedzin medycyny jako źródło długofalowych innowacji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę