Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Robotyczny system czyszczenia zabezpiecza morskie platformy wiertnicze

Platformy wiertnicze ustawione na dnie morza zastępowane są przez konstrukcje pływające, wykorzystywane do poszukiwań ropy naftowej i gazu ziemnego, w miarę jak operacje takie posuwają się w kierunku głębszych rejonów. Integralność systemów cumowania jest sprawą krytyczną, ponieważ ich uszkodzenie może spowodować poważne zanieczyszczenie środowiska.
Robotyczny system czyszczenia zabezpiecza morskie platformy wiertnicze
Morskie platformy pływające, przeznaczone do wydobywania ropy naftowej i gazu, zakotwiczone są do dna morskiego przy użyciu olbrzymich łańcuchów. Bieżąca praktyka obejmuje wizualną inspekcję łańcucha po wciągnięciu go na pokład, przewiezienie na ląd w celu przeprowadzenia nieniszczącego testu (NDT), bądź też inspekcję na miejscu, przy użyciu zdalnie sterowanych pojazdów. Okazało się jednak, że techniki takie nie bywają niezawodne i obarczone są błędami ludzkimi.

Finansowany przez UE projekt, pod nazwą "Autonomiczne systemy robotów do inspekcji łańcuchów kotwiczących do dna morskiego struktury do produkcji ropy naftowej i gazu" (Chaintest), zapewnił rozwiązanie, dzięki opracowaniu robota, który przesuwa się wzdłuż łańcuchów znajdujących się pod wodą, jak też nad powierzchnią wody, w celu prowadzenia rutynowej inspekcji. Urządzenie to może wykrywać pęknięcia, korozję, wygięcia oraz wydłużenia ogniw łańcucha.

Robot ten umożliwił usuwanie rdzy i warstwy glonów morskich przed prowadzeniem nieniszczącego testu (NDT) z zastosowaniem techniki pomiaru pola elektrycznego prądu przemiennego (ACFM) oraz ultradźwiękowego przebiegu falowego (UGW), bądź też techniki rezonansu niskiej częstotliwości. Próby polowe przeprowadzone zostały w akwenie wody morskiej we francuskiej miejscowości Brest.

System autonomicznego robota wniesie istotny wkład w ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo pracowników dzięki ulepszeniu inspekcji łańcuchów kotwiczących przeznaczonych do cumowania morskich, pływających platform wiertniczych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę