Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CISB — Wynik w skrócie

Project ID: 11995
Źródło dofinansowania: FP6-INFRASTRUCTURES
Kraj: Niemcy

Dzielenie się naukowcami i zasobami

Aby postęp wykroczył poza dotychczasowe granice genomiki, potrzebne są lepsze metody analizy oraz interpretacji danych pochodzących z tych dziedzin. Środkiem do osiągnięcia tego celu są interdyscyplinarne badania prowadzące do nowych technik i technologii.
Dzielenie się naukowcami i zasobami
Biologia strukturalna zajmuje się badaniem struktury makrocząsteczek, takich jak białka, oraz zależności między ich budową a ich działaniem. Postgenomiczna biologia strukturalna ma na celu zdobywanie głębszej wiedzy o statusie biologicznym i funkcjach przedstawionych w postaci surowych danych, które wyodrębniono z wcześniejszych badań genomicznych. Aby to osiągnąć, naukowcy wykorzystują rozmaite metody wizualizacji, pomiarów i rozpoznawania struktury systemów biologicznych. Do stosowanych technik należą: makrocząsteczkowa krystalografia neutronowa, rozpraszanie pod małym kątem, jądrowy rezonans magnetyczny (NMR) oraz mikroskopia elektronowa (EM).

Celem projektu "Centrum na rzecz zintegrowanej biologii strukturalnej" (CISB) było stworzenie nowej infrastruktury badawczej – kompleksu laboratoryjnego, który służyłby naukowcom i mieściłby zasoby z zagranicznych instytutów. Liderzy w swoich dziedzinach – Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL), Europejski Ośrodek Synchrotronu Atomowego (ESRF) oraz Institut Laue-Langevin (ILL) razem z Université Joseph Fourier, Institut de Virologie Moléculaire et Structurale (IVMS) i francuskim Institut de Biologie Structural (IBS) – podjęli współpracę, aby poczynić postępy w odpowiednich badaniach naukowych.

W toku projektu CISB udało się stworzyć supernowoczesne obiekty, umożliwiające integrację biologii strukturalnej z innowacyjnymi platformami technologicznymi, które poprzez zastosowanie procesów i produktów przyczynią się do wsparcia prac rozwojowych w zakresie wysoko wydajnego gromadzenia danych krystalografii rentgenowskiej, wysoko wydajnej ekspresji i krystalizacji białek, mikroskopii elektronowej, znakowania izotopowego in vivo, krystalografii neutronowej i kontroli jakości próbek białka.

Kompleks laboratoryjny CISB, który obecnie służy naukowcom ze wszystkich instytutów partnerskich, został zbudowany obok EMBL w Grenoble. Jest to wyjątkowe środowisko, które nie tylko wspiera wspólne badania naukowe, ale też oferuje kontakty z europejskimi społecznościami naukowymi i przemysłowymi. Służą temu programy szkoleniowe, sieci doskonałości, wyposażenie obiektów, w których pracują naukowcy oraz interdyscyplinarna współpraca badawcza. Aby platformy kompleksu CISB zachowały status supernowoczesnych, są na bieżąco modernizowane.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę