Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NEUTNET — Wynik w skrócie

Project ID: 12190
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Włochy

Czy możemy szczepić przeciw HIV tak samo jak przeciw odrze?

Przeciwciała odgrywają ważną rolę w ochronie przed chorobami wirusowymi, takimi jak grypa, żółtaczka i odra. Do tej pory badania wykazały, że do zapewnienia takiej ochrony najlepiej nadają się przeciwciała przeznaczone specjalnie do neutralizacji wirusów.
Czy możemy szczepić przeciw HIV tak samo jak przeciw odrze?
Ponieważ ludzki wirus niedoboru odporności (HIV) nadal trapi światową populację, istnieje pilna potrzeba dokładniejszego wyjaśnienia roli, jaką przeciwciała neutralizujące odgrywają w ochronie przed tym wirusem lub rozwinięciem się infekcji do postaci zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS). W związku z tym naukowcy pragną przetestować skuteczność potencjalnych szczepionek przeciw HIV w procesie stymulowania przeciwciał o funkcji neutralizacyjnej. Aby przystąpić do prób szczepiennych nowych immunogenów HIV najpierw testy należy zestandaryzować i zgłosić. Immunogen to substancja zdolna wywołać adaptacyjną reakcję immunologiczną.

Projekt "Standaryzacja testów neutralizacji HIV na potrzeby badań nad szczepionkami i prób klinicznych" (Neutnet) miał na celu koordynację działań na rzecz standaryzacji wymiernej oceny przeciwciał neutralizujących HIV-1 pod kątem potencjalnych szczepionek. HIV-1 to najpowszechniej występująca postać wirusa. Głównym celem było zorganizowanie badań podzielonych na szereg etapów.

Uczestnicy projektu najpierw przeprowadzili badanie z zastosowaniem wszystkich znanych metod neutralizacji i palety typowych i dobrze opisanych reagentów. Celem było zdefiniowanie stosownych testów oraz omówienie odpowiednich kontrolnych wskaźników odniesienia. Wyniki tych prac zostaną wykorzystane w drugim badaniu, które pozwoli ustalić warunki, od których zależy uzyskanie precyzyjnych i powtarzalnych pomiarów przeciwciał neutralizujących HIV-1. W toku projektu Neutnet udało się opracować siedem typów testów neutralizacji.

Razem ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) oraz Wspólnym Programem Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS) zorganizowano warsztaty poświęcone omówieniu znaczenia osiągnięć projektu Neutnet. Wśród uczestników znajdą się także pracownicy z przedmiotowej dziedziny, a informacje i wyniki będą udostępniane w skali międzynarodowej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę