Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ALTEX — Wynik w skrócie

Project ID: 17614
Źródło dofinansowania: FP6-SME

Technika laserowa zapewnia ulepszenie odzieży ochronnej

Miliony osób w całej Europie pracują w niebezpiecznych środowiskach wymagających zakładania odzieży ochronnej. Poza takimi różnymi sektorami przemysłu istnieje również duży rynek wodoodpornej odzieży sportowej i wygodnej odzieży nieformalnej.
Technika laserowa zapewnia ulepszenie odzieży ochronnej
Specjalne tkaniny zatrzymują osady, ciecze lub gazy przed przenikaniem przez odzież ochronną. Jednakże, tkaniny muszą być łączone metodami szycia, penetrującymi materiał. Wymaga to stosowania procesu nakładania taśm do uszczelnienia tkanin. Alternatywne metody uszczelniania przy użyciu dodatkowej warstwy na szwie materiału są czasochłonne i bardzo pracochłonne. Inne ograniczenie polega na tym, że wykończony szew ulega często rozwarstwieniu z uwagi na ograniczoną wytrzymałość szwów z nałożoną taśmą na odrywanie oraz zginanie połączeń podczas użytkowania, konserwacji i prania.

Zastępowanie dwustopniowego procesu szycia i nakładania taśmy przez zgrzewanie może w sposób istotny polepszyć właściwości barierowe, niezawodność działania i wytrzymałość. Dzięki wykorzystaniu metody zgrzewania laserowego, uszczelnione szwy mogą być wykonywane bez stosowania dodatkowej warstwy przy złączeniach oraz zapewniają estetyczne wykończenie szwów wysokiej jakości. Metoda ta może także mieć potencjał do rozszerzenia automatycznych operacji przy wytwarzaniu produktów z różnych tkanin tekstylnych.

W projekcie "Zautomatyzowane, laserowe zgrzewanie tkanin" (ALTEX) zamierzano opracować tkaniny, urządzenia i procedury przeznaczone do wykorzystania operacji zgrzewania laserowego odzieży ochronnej. W tym finansowanym przez UE projekcie wykorzystano ostatnie innowacje w zakresie zgrzewania laserowego do opracowania automatycznego procesu, przystosowanego do zautomatyzowanej w pełni linii produkcyjnej odzieży lub wytwarzania innych produktów tekstylnych.

Członkowie zespołu przetestowali istniejące tkaniny na zastosowania wodoodporne oraz opracowali nowe tkaniny, umożliwiające poprawę ich właściwości oraz zdolności do obróbki laserowej. Eksperymentalne wyniki pokazały, że istnieje możliwość wykonywania szwów o wysokim stopniu integracji, o właściwościach przekraczających obecne wymagania w zakresie odporności na penetrację wody. Podczas prac projektowych ustalono odpowiednie przeróbki tkanin, zmierzające do dalszego ulepszenia ich właściwości oraz zgrzewalności przy użyciu procesu wykonywania szwów za pomocą lasera.

W ramach wysiłków zmierzających do opracowania sprzętu do konstrukcji złożonych produktów tekstylnych o różnych rozmiarach i fasonach, zaprojektowano rekonfigurowalną tablicę, określającą elementy tkanin. Została ona zintegrowana z zespołem laserowym, który zapewnia sterowane nagrzewanie laserem oraz nacisk przykładany wzdłuż szwu na tkaninie.

Czujniki, umieszczone na głowicy zgrzewającej monitorują temperaturę zgrzewu i zapewniają ciągłość sterowania mocą lasera, pozwalając przez cały czas na systematyczną powtarzalność jakości zgrzewu. Prace te doprowadziły do opracowania zgłoszenia patentowego. Inne opracowania projektu ujawniły, że laserowe zgrzewanie materiałów tekstylnych może być stosowane przy wytwarzaniu prostych lub złożonych kształtów, w założeniu ze zastosowane będą odpowiednie mechanizmy zaciskowe oraz wsporcze. Operacja laserowego zgrzewania kurtki zajmuje szacunkowo około 10 minut, podczas gdy na ręczne jej uszycie oraz nakładanie taśmy potrzeba było 45 minut.

Uzyskane rezultaty zapewniają potencjał stworzenia nowego rynku na dostawę zautomatyzowanego sprzętu oraz tkanin do zgrzewania szwów w zakresie odzieży ochronnej i tapicerstwa meblowego. Poprawi to konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, które zainwestują fundusze w takie metody oraz zapewnią dodatkową liczbę stanowisk pracy dla wykwalifikowanych pracowników.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę