Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Lepsze materiały konstrukcyjne zapewnią lepsze konstrukcje budynków

Aby sprostać wymagającym standardom, w miarę budowania coraz większych i bardziej złożonych struktur budowlanych, konieczne jest stosowanie ulepszonych materiałów.
Lepsze materiały konstrukcyjne zapewnią lepsze konstrukcje budynków
Beton wysokowartościowy powinien posiadać właściwości takie jak wytrzymałość, doskonała obrabialność, stabilność wymiarowa oraz wysoka trwałość w czasie eksploatacji. Zalety kryjące się za tymi właściwościami spowodowały, że w produktach cementowych stosuje się wyższe zawartości cementu oraz więcej domieszek. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadkach betonu samozagęszczalnego (SCC) oraz suchych wstępnych mieszanek produktu. Jednakże, wzrost kosztów surowca oraz wytwarzania produktów cementowych nie ulega osłabieniu.

Zoptymalizowane materiały mikrokompozytowe staną się niedługo komercyjnym produktem wyjściowym do wytwarzania wysokowartościowych zapraw i betonów. Inwestowanie w te produkty podwyższy w sposób diametralny konkurencyjność przedsiębiorstw, dzięki obniżeniu kosztów surowca i przerobu dla producentów lub użytkowników docelowych mikrowypełniaczy kompozytowych.

W ramach nowego projektu, pod nazwą "Nowe, ekonomiczne i ekologiczne rozwiązania zmniejszenia kosztów produktów wytwarzanych na bazie cementu poprzez wykorzystanie mikrotechnologii" (Microcon), dzięki opracowaniu mikrowypełniacza kompozytowego dla przemysłu betonowego zamierzano obniżyć koszty surowca oraz poprawić techniczne właściwości produktów cementowych. W ramach finansowanego przez UE projektu zajmowano się świeżymi i stwardniałymi betonami z myślą o zoptymalizowaniu mikrostruktury produktów cementowych i obniżeniu potrzeby stosowania betonu wysokowartościowego i domieszek.

Podczas procesu projektowania mieszanek, partnerzy projektu skoncentrowali się na opracowaniu mikrowypełniaczy kompozytowych oraz pokrewnych produktów, a także na optymalizacji mieszanek i analizie wpływu mikrokompozytów na produkty cementowe. Faza projektowania rozpoczęła się od szeregu testów na próbkach mikrokompozytowych pochodzących od dwóch producentów. Prace dotyczyły teoretycznych i praktycznych badań rozmaitych ilości i typów mikrowypełniaczy dla różnych zastosowań produktu, a także testów z produktami świeżymi i utwardzonymi. Badania obejmowały ustalenie ograniczeń użytkowności mikrokompozytów o różnym składzie mieszanek, natomiast testy określały trwałość i długotrwałe starzenie się mieszanek, zwłaszcza w odniesieniu do mikrostruktur produktów.

Początkowe testy wykazały, że zastosowanie zoptymalizowanych ilości ultra drobnego mikronizowanego popiołu w miejsce cementu poprawiło jakość świeżego betonu oraz jego długofalową trwałość. Testy przeprowadzone z betonem samozagęszczalnym (SCC) ujawniły, że zastosowanie mikrokompozytu może poprawić właściwości świeżego betonu oraz długofalową wytrzymałość, odporność oraz trwałość.

Testy z zaprawą stosowaną do układanych cegieł pokazały, iż mikrokompozyty mogą poprawić wytrzymałość zaprawy na ściskanie. Testy z zaprawami cementowymi na kruszywie ujawniły, że mikrocement może być zastępowany w ilości do 80% przez mikronizowane przemysłowe produkty uboczne lub materiał z recyklingu; utrzymywały one doskonałe właściwości obrabialności, rozwijały wytrzymałość oraz zapewniały ostateczną wytrzymałość.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę