Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

RABRE — Wynik w skrócie

Project ID: 13043
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Belgia

Lepsze zasoby i finansowanie na potrzeby badań naukowych nad mózgiem

W Europie obciążenie związane z chorobami mózgu wynosi 35% ogółu obciążeń związanych ze wszystkimi chorobami. Czy liczba ta uległaby zmniejszeniu, gdyby zwiększyć finansowanie badań naukowych w tym obszarze?
Lepsze zasoby i finansowanie na potrzeby badań naukowych nad mózgiem
Zespół projektu "Alokacja zasobów na rzecz badań naukowych nad mózgiem w Europie" (RABRE) analizował dostępne zasoby pod kątem finansowania badań nad mózgiem w Europie, oceniając potencjalne korzyści i koszty związane z udoskonalaniem przyszłych prac w neuronauce i przedmiotowych badaniach. W ramach tego finansowanego przez UE projektu przeanalizowano prywatne i publiczne finansowanie badań naukowych nad mózgiem w Europie, źródła finansowania podzielono na kategorie według docelowej funkcji lub choroby. Członkowie zespołu porównali wyniki między krajami, a następnie porównali je z wynikami światowej czołówki w dziedzinie tych badań.

Projekt RABRE dostarczył wyjątkowych analiz finansowania europejskich badań nad mózgiem, a także udostępnił plan, w którym wyróżniono ekonomiczne obszary pod kątem poprawy prac badawczych. W tym celu wykorzystano rezultaty badań nad kosztami związanymi z chorobami mózgu oraz objęto analizami inne metody oceny.

Pierwsze paneuropejskie studia porównawcze nad finansowaniem badań naukowych i kosztami chorób mózgu, prowadzone w ramach projektu RABRE, oparto na analitycznych metodach oceny ekonomiki oraz ekonomiki zdrowia. Główne osiągnięcie polegało na szczegółowym opisie, jak na podstawie zasobów uzyskać wiedzę o bardziej ekonomicznej alokacji finansowania badań.

Uczestnikom z sektora małych przedsiębiorstw działania i wyniki projektu dały możliwość zdobycia większego doświadczenia i kompetencji w dziedzinie ekonomiki zdrowia, a także ekonomiki finansowania badań naukowych. Zespół zgromadził także lekarzy, ekonomistów, przedstawicieli nauk podstawowych, pacjentów i przedstawicieli przemysłu, aby na bazie wyników projektu sformułować politykę badawczą na przyszłość.

W rezultacie przełamano bariery między różnymi zainteresowanymi stronami oraz lepiej uzmysłowiono sobie, jak ważne jest wypracowanie nowych metod leczenia chorób mózgu. Wyniki mogą przyczynić się do wzrostu konkurencyjności Europy w tej dziedzinie, dzięki pobudzeniu zainteresowania badaniami naukowymi nad mózgiem oraz zwróceniu większej uwagi na efektywność finansowania.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę