Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SURFACET — Wynik w skrócie

Project ID: 13524
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Hiszpania

Nowatorska technologia rozpuszczalników do wytwarzania materiałów

Rozpuszczalniki i dodatki organiczne stosowane obecnie przy wytwarzaniu większości produktów posiadają niekorzystne cechy, takie jak łatwopalność i toksyczność. Zastrzeżenia budzi także ich wpływ na środowisko.
Nowatorska technologia rozpuszczalników do wytwarzania materiałów
W miarę istnienia coraz bardziej złożonych materiałów i przechodzenia w kierunku nanoskali, klasyczne podejście okazuje się problematyczne; bowiem płyny te w rzeczywistości niszczą powierzchnie, które mają tworzyć. Alternatywą, która może pomyślnie rozwiązać problemy związane ze stosowaniem tradycyjnych rozpuszczalników jest technologia oparta o super krytyczny dwutlenek węgla (scCO2),

Jest to nieniszczący rozpuszczalnik, zapewniający możliwość manipulowania złożonymi materiałami i nanostrukturami funkcjonalnymi, podobnymi do stosowanych w biomateriałach, a nawet w procesach wytwarzania leków. Technologia ta posiada również potencjał ułatwienia produkcji wyrobów docelowych, które nie zawierają pozostałości rozpuszczalnika.

W projekcie "Zrównoważona technika tworzenia powierzchni w materiałach wielofunkcjonalnych" (Surfacet) badano możliwości zastosowania techniki scCO2 do produkcji szerokiego wachlarza materiałów wielofunkcjonalnych w oparciu o posiadaną wiedzę. Posiadałyby one lepszą kontrolę właściwości powierzchni i czystości, a zatem umożliwiłyby rozwinięcie przemysłowego wytwarzania materiałów o hybrydyzowanej powierzchni lub kompozytowych. Ten finansowany przez UE projekt skoncentrował się na produktach farmaceutycznych, biomedycznych i kosmetycznych, które mogą być przygotowywane przy zastosowaniu tej techniki.

Zasadniczym celem było opracowanie nowatorskiej technologii powierzchni scCO2 w zastosowaniu do istniejących oraz nowych, rozwiniętych funkcjonalnych produktów. Postępy w dziedzinie kontroli powierzchni są istotne przy wytwarzaniu nowych, rozwiniętych funkcjonalnych produktów. Opracowanie techniki scCO2 zapewniło przekroczenie typowych ograniczeń przy wytwarzaniu materiałów i związanych z tym metod technologii produkcji; może ona być stosowana zarówno do macierzy nieorganicznych, jak i organicznych, a nawet do kompozytów hybrydowych.

Partnerzy projektu Surfacet zamierzali zademonstrować w jaki sposób skrzyżowana technika scCO2 może być zastosowana do wielostronnych aplikacji dzięki opracowaniu ogólnej procedury umożliwiającej stworzenie złożonych struktur powierzchni. W następnej kolejności może to oferować naukowcom potencjał do opracowania specyficznych charakterystyk związanych z kompozycją, czystością i skutecznością.

Naukowcy osiągnęli swój główny cel, stosując koncepcję rozpoczynania pracy od docelowego produktu (wsteczne opracowanie), a więc rozwijając ogólne procedury scCO2 w integracji z zaawansowanymi koncepcjami inżynierii obserwacyjnej. Umożliwiło to stworzenie struktur o złożonych kształtach, charakteryzujących się kontrolowanymi wymiarami, morfologią i powierzchnią lub powierzchnią międzywarstwową. Zaprojektowano także proces zamknięty w jednej operacji i wykorzystano zastosowaną technikę do wytwarzania istniejących i nowych, rozwiniętych produktów o specyficznych charakterystykach. Działalność ta wykazała, że scCO2 zapewnia stosowanie nieagresywnego rozpuszczalnika zdolnego do manipulowania materiałami o dużym współczynniku powierzchni do objętości, bez możliwości ich uszkodzenia.

Rezultaty projektu Surfacet dotyczyły także ważnych zagadnień środowiskowych, co miało na celu oferowanie rozwiązań przemysłowych zapewniających mniej intensywne stosowanie rozpuszczalników.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę