Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nadszedł czas, by łatwo oddychać wewnątrz budynków

Zanieczyszczenie powietrza wewnątrz fabryk i zakładów rolno-spożywczych może być szkodliwe dla ludzkiego zdrowia. Istnieje nadzieja, że nowa technologia filtracyjna pozwoli rozwiązać powyższy problem.
Nadszedł czas, by łatwo oddychać wewnątrz budynków
Powietrze, którym oddychamy jest niezbędne do życia, dlatego należy podejmować wszelkie możliwe wysiłki na rzecz zapewnienia jego czystości, zarówno dla obywateli Europy, jak i całego świata. Warunki oddechowe w budynkach firm przemysłowych oraz MŚP, np. z branży rolno-spożywczej, nie zawsze są optymalne, w związku z czym istnieje potrzeba opracowania skutecznej technologii filtracji wewnętrznej. Zanieczyszczenia obecne w powietrzu mogą ponadto stanowić przyczynę alergii, ułatwiać rozrost bakterii oraz zawierać szkodliwe związki chemiczne, np. amoniak.

W ramach finansowanego przez UE projektu o nazwie "Nowatorski, zintegrowany system filtracyjny, pozwalający usuwać szkodliwy pył organiczny z wdychanego powietrza" ('A Novel integrated filter system to remove hazardous organic dusts from breathing air' - Volt-Air) opracowano samooczyszczający się filtr oparty na węglu aktywnym, pozwalający usuwać z powietrza zanieczyszczenia nierozpuszczone oraz toksyczne opary.

Powyższy system obejmuje innowacyjne, wieloelektrodowe urządzenie do oddzielania cząstek stałych, a ponadto pozwala neutralizować gazy, wyłapywać duże cząstki oraz eliminować bakterie. Zarówno plazma wytwarzana przez pole elektryczne, jak i odzyskiwanie ozonu gwarantują utrzymywanie stałego, niskiego ciśnienia atmosferycznego oraz, wraz z systemem samooczyszczania, pozwalają obniżać koszty obsługi.

Opracowany w ramach projektu system filtracyjny charakteryzuje się prawie 100% skutecznością w zakresie usuwania oparów oraz zanieczyszczeń nierozpuszczonych o średnicy 0,3 mikrona. System ten charakteryzuje się ponadto bardzo dużą skutecznością usuwania tłuszczu oraz wysoką wydajnością neutralizowania zapachów organicznych wytwarzanych przez odchody świń oraz powstających podczas gotowania. Uczestnicy projektu opracowali także system monitorowania ze sprzężeniem zwrotnym, gwarantujący dużą wydajność roboczą filtrowania, odpowiedni poziom produkcji ozonu oraz energooszczędność.

Podmioty zainteresowane powyższą technologią wyraziły chęć wykorzystania wyników, które upowszechniono za pośrednictwem wystaw, strony internetowej projektu oraz innych metod przekazu. Dzięki pracom uczestników projektu zwiększyły się szanse na stworzenie wydajnego, samooczyszczającego się i niedrogiego, wieloelektrodowego systemu filtracyjnego, który przyniesie korzyści europejskiemu przemysłowi.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę