Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zbędny tłuszcz pożywką dla europejskich roślin i dla gospodarki

Europejscy naukowcy odkryli metodę przetwarzania zbędnego tłuszczu w paliwo o wysokiej jakości. Dzięki powyższej metodzie pozyskiwany jest idealny surowiec, służący jako pożywka dla roślin oleistych oraz pozwalający wspierać niewielkie przedsiębiorstwa.
Zbędny tłuszcz pożywką dla europejskich roślin i dla gospodarki
Celem finansowanego przez UE projektu o nazwie "Nowa technologia przetwarzania zbędnych tłuszczów w wysokiej jakości paliwa" ('New technology for conversion of waste fats to high-quality fuels' - Greasoline) było przetwarzanie zbędnych tłuszczów w olej napędowy i naftę. W ramach projektu udało się wytworzyć węglowodory z kwasów tłuszczowych, w procesie pirolizy katalitycznej (rozkładu materiału organicznego za pomocą wysokiej temperatury, bez udziału tlenu). Katalizatorem był aktywny węgiel, który posiada pewne zalety w zakresie możliwości stosowania, struktury oraz odzyskiwania.

Badania wykazały, że zbędne tłuszcze i oleje o niskiej jakości zawierają znaczne ilości kwasów tłuszczowych i stanowią idealną, niedrogą pożywkę dla roślin oleistych. W związku z powyższym technologia opracowana przez uczestników projektu może stanowić wkład na rzecz dostępności biopaliw, bez konieczności uszczuplania cennych zasobów żywnościowych.

Uczestnicy projektu przeprowadzili zarówno prace teoretyczne, jak i eksperymentalne, wdrażając opracowany przez siebie proces najpierw na skalę laboratoryjną, a następnie na skalę pilotażową. Po przeprowadzeniu wstępnych testów systemów sterowania i systemów awaryjnych, uruchomiono większy zakład, zdolny do przetwarzania trzech kilogramów tłuszczu na godzinę.

Gromadzenie zbędnego tłuszczu oraz eksploatacja zakładów przetwarzania stanowią doskonałą okazję biznesową dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) europejskich. Powyższą technologię można ponadto eksportować na cały świat, umożliwiając ograniczenie wydobycia paliw kopalnych ze środowiska naturalnego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę