Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ESCALATE — Wynik w skrócie

Project ID: 20790
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Izrael

Kształcenie otwiera nowe perspektywy

Nowe koncepcje kształcenia, w oparciu o argumentatywny charakter porozumienia oraz techniki opartej na zadawaniu pytań, mogą poprawić sposoby kształcenia studentów oraz przyswajania przez nich wiedzy o naukach ścisłych i przyrodniczych.
Kształcenie otwiera nowe perspektywy
Nowe trendy kształcenia, zachęcające do krytycznego sposobu rozumowania i rozwijania umysłu, stanowią obecnie centrum zainteresowania ośrodków kształcenia. Jednym z takich trendów jest kształcenie oparte na argumentacji, obejmujące przyswajanie wiedzy metodą argumentatywnego rozumowania oraz argumentatywnego charakteru porozumiewania się. Inny polega na metodzie opartej na zadawaniu pytań, w ramach której studenci eksperymentują z naukowymi osiągnięciami i tworzą odpowiednie modele. Obydwie te koncepcje postrzegane są jako niezmiernie ważne podczas kształcenia w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych.

W finansowanym przez UE projekcie, pod nazwą "Podniesienie zainteresowania naukami ścisłymi poprzez kształcenie metodą oddziaływania argumentatywnego" (Escalate), połączono technikę z kształceniem, by zintegrować strategie argumentatywne ze strategiami opartymi o zadawanie pytań. Łączy to się z metodą opartą o narzędzie Digalo, opracowane w poprzednim projekcie, przedstawionym na graficznej platformie komputerowej, która służy do wspólnego ustalania argumentów przez uczestników. Koncepcja oparta była również o zestaw narzędzi Microworlds, umożliwiającym uczenie się poprzez manipulacje, składanie i rozbieranie wirtualnych obiektów oraz o wzajemne powiązania takich obiektów.

W ostatecznym rezultacie, zespół projektu pracował z zamiarem stworzenia atrakcyjnych środowisk edukacji, zapewniających wdrażanie metod prowadzenia argumentacji oraz narzędzi, przy pomocy których studenci mogą angażować się w przygotowanie, konstrukcję i eksperymentowanie przy użyciu cyfrowych artefaktów. Projekt Escalate wdrożył opracowany program w szeregu szkołach, muzeach techniki i innych środowiskach kształcenia naukowego w wielu krajach. Dzięki przeszkoleniu oraz przygotowaniu wytycznych do wdrażania podobnych inicjatyw w innych częściach Europy, stworzono krytyczną masę pedagogów.

Program odniósł szczególny sukces w Izraelu i Wielkiej Brytanii, gdzie nauczyciele rekrutowani byli za pośrednictwem organizowanych warsztatów naukowych. Z drugiej strony, inne uczestniczące kraje wydawały się być mniej przygotowane na integrację takiego złożonego programu do swojego systemu oświaty, przedstawiając swoje słabsze strony, jakie powinny być zbadane. System był również testowany na poziomie uniwersyteckim, umożliwiając studentom na rozpatrywanie teoretycznych koncepcji.

Ogólnie biorąc, projekt Escalate zaprezentował nowe koncepcje w zakresie kształcenia oraz wytyczył drogę do połączenia tradycyjnych systemów nauczania z opracowanym nowoczesnym programem. Dziedzina ta jest obecnie otwarta na dalsze badania w tym kierunku, umożliwiając nowe sposoby rozwijania edukacji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę