Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NEWHIVTARGETS — Wynik w skrócie

Project ID: 12169
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Francja

Czy zidentyfikowano nowe cele leków przeciw wirusowi HIV?

Mimo że replikację wirusa HIV do pewnego stopnia udaje się kontrolować za pomocą środków przeciwretrowirusowych, potrzebne są nowe leki, przy czym istnieją jeszcze kraje, których nie stać na takie leczenie.
Czy zidentyfikowano nowe cele leków przeciw wirusowi HIV?
Powszechnie używane leki zwykle biorą na cel dwa enzymy wirusowe: odwrotną transkryptazę, odpowiedzialną za tworzenie dwuniciowego DNA z jednoniciowego RNA, oraz proteazę, enzym potrzebny do trawienia białka. Wadą jest to, że w krótkim czasie około 20% pacjentów źle znosi działanie koktajli przeciwwirusowych, a terapie długofalowe często wywołują poważne skutki uboczne. Ponadto coraz większe obawy budzi pojawienie się lekoopornych odmian HIV.

Zespół projektu "Identyfikowanie nowych klas inhibitorów przeciw HIV" (Newhivtargets) zajął się identyfikacją czołowych związków chemicznych potencjalnie działających na HIV za pośrednictwem nowych procesów. Projekt zgromadził ekspertów z dziedziny wirusologii i cytologii wraz z naukowcami i farmakologami zajmującymi się środkami przeciwwirusowymi, aby przeprowadzili wysoko wydajne testy przesiewowe (HTS) przeciw HIV.

Członkowie Newhivtargets na początku zajęli się projektowaniem dwóch testów, które nie wymagałyby używania zakaźnego wirusa, a umożliwiałyby przesiewanie bibliotek substancji chemicznych. Jeden z nich był bezkomórkowym testem interakcji białko-białko, a drugi był testem jednokomórkowym. Zespół zaprojektował test jednokomórkowy, identyfikując przy tym jedno interesujące znalezisko spośród 2000 związków.

Uczestnicy projektu wyznaczyli niewykorzystywany dotąd cel wirusowy, wybrany na podstawie ostatnich odkryć, naświetlających procesy molekularne towarzyszące namnażaniu się wirusów. Ponieważ nie są dostępne inhibitory działające na ten cel, to właśnie proces, który wywołuje uwalnianie wirusowe z komórki i jest momentem krytycznym w cyklu HIV, sprawia, że staje się on możliwym celem dla nowo tworzonych leków. Uczestnicy projektu Newhivtargets mają nadzieję, że w wyniku dalszych badań przesiewowych zostaną zidentyfikowane tzw. hity, czyli wiodące związki, które w toku kolejnych prac badawczych mogą zostać ulepszone z zastosowaniem klasycznego podejścia w projektowaniu leków.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę