Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

VASCUPLUG — Wynik w skrócie

Project ID: 13811
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Niemcy

Ulepszona inżynieria tkankowa na horyzoncie

Trudności związane z kompatybilnością między tkanką otrzymaną metodą inżynieryjną a organizmem mogą zostać ostatecznie przezwyciężone. Odpowiednie osiągnięcia mogą pomóc w tworzeniu połączeń między taką tkanką a układem naczyniowym.
Ulepszona inżynieria tkankowa na horyzoncie
Inżynieria tkankowa polega na łącznym wykorzystywaniu komórek, technologii inżynieryjnej i materiałów o cechach biochemicznych umożliwiających wymianę lub ulepszenie takich elementów biologicznych, jak kość, chrząstka, naczynia lub skóra. Medycyna regeneracyjna może odnieść korzyści z postępów w inżynierii tkankowej, mimo że trzeba jeszcze pokonać kilka problemów.

Połączenie między tkankami inżynieryjnymi a układem naczyniowym organizmu jest niedopracowane, co w ostateczności prowadzi do śmierci tkanki. Aby tę trudność przezwyciężyć, UE sfinansowała projekt "Bioreaktywne rusztowanie kompozytowe na rzecz lepszego połączenia naczyniowego produktów inżynierii tkankowej" (VascuPlug), którego celem było opracowanie nowatorskiej, trójwymiarowej (3D) struktury rusztowania.

W kategoriach medycznych założono, że przy użyciu polimerów i czynników wzrostu zostaną otwarte mikrokanaliki umożliwiające wrastanie naczyń do rusztowań polimerowych zasiedlonych komórkami. Ponadto projekt miał na celu wykorzystanie monocytów (białych ciałek krwi) do pobudzania wzrostu naczyń krwionośnych.

W toku projektu udało się opracować i zoptymalizować materiały do budowy rusztowań z biodegradowalnych polimerów, które są niezbędne dla uzyskania pożądanego efektu. Projekt przyniósł dokładniejszą wiedzę przedmiotową, a dzięki różnym eksperymentom przekroczono dotychczasowe granice najwyższego zaawansowania w tej dziedzinie.

Wykonano także bioreaktor nadający się do kontrolowanej, długotrwałej hodowli in vitro, przy czym zsyntetyzowano trzy specyficzne peptydy do pobudzania angiogenezy. Na koniec zaprojektowano trzy urządzenia do dostarczania czynników wzrostu i małych cząsteczek. Te osiągnięcia mogą stanowić uzupełnienie standardowych terapii farmakologicznych i przynosić znaczne korzyści medyczne.

W skrócie: wyniki projektu umożliwiają poprawę skuteczności wszczepiania tkanek wykonanych metodami inżynieryjnymi poza organizmem, wspomaganie powrotu do zdrowia, wydłużenie przeciętnej długości życia oraz oszczędności w wydatkach na opiekę zdrowotną.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę