Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CAESAR — Wynik w skrócie

Project ID: 12457
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Włochy

Spójna wizja transportu i logistyki w obrębie UE

Nowy, ogólnoeuropejski plan łączący logistykę i transport intermodalny może w bezprecedensowy sposób ułatwić wymianę handlową oraz umożliwić rozwój przemysłu i podróżowania.
Spójna wizja transportu i logistyki w obrębie UE
Aby przemysł i handel mogły sprawnie funkcjonować, w Europie niezbędna jest potężna sieć logistyczna, wspierana przez wydajny transport. W ramach finansowanego ze środków UE projektu o nazwie "Koordynacja działań na rzecz strategicznego, europejskiego planu działania w zakresie badań nad intermodalnością i logistyką" ('Coordination action for the European strategic agenda of research on intermodalism and logistics' - Caesar) wypracowywano wspólną wizję dotyczącą badań nad transportem intermodalnym. Prace projektowe obejmowały określenie wymagań stawianych przed powyższą branżą oraz wspieranie praktycznego stosowania wyników badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania programów badawczych.

Uczestnicy projektu Caesar odpowiedzialni byli za utworzenie Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Badań nad Intermodalnością ('European Intermodal Research Advisory Council' - EIRAC), będącego grupą kluczowych podmiotów przemysłowych, pracujących nad Strategicznym Planem Działań Badawczych ('Strategic Research Agenda' - SRA) na rzecz Transportu Intermodalnego 2020. Powyższe prace prowadzono w oparciu o scenariusz biznesowy, w celu zagwarantowania solidności zakrojonej na szeroką skalę wizji ogólnoeuropejskiego transportu intermodalnego.

W ramach projektu opracowano słownik podstawowych terminów EIRAC oraz wniesiono wkład na rzecz stworzenia strategicznego planu działań badawczych na rzecz intermodalności ('strategic intermodal research agenda' – SIRA). Uczestnicy projektu Caesar, wraz z podmiotami stowarzyszonymi, określili pięć kluczowych obszarów badawczych: współpracę pomiędzy poszczególnymi metodami transportu, logistykę, edukację/szkolenia oraz uwarunkowania społeczno-ekonomiczne.

Udane rozpoczęcie projektu było możliwe dzięki zorganizowaniu spotkań oraz określeniu punktu odniesienia w oparciu o analizę projektów, badań oraz inicjatyw przeprowadzonych w ostatnich 10 latach. Stworzono i zaktualizowano stronę internetową projektu Caesar oraz EIRAC, rozpowszechniając w ten sposób informacje na temat celów tej inicjatywy oraz planów ich realizacji. W ramach projektu zorganizowano szereg warsztatów, a także utworzono partnerstwa z wieloma europejskimi platformami transportowymi. Dzięki powyższym pracom w Europie wytyczono jasną i spójną ścieżkę w zakresie logistyki i transportu intermodalnego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę