Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

LUCINDA — Wynik w skrócie

Project ID: 18347
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Portugalia

Ochrona Europy przed pustynnieniem

W ostatnich latach poczyniono znaczny postęp w zakresie lepszego zrozumienia przyczyn stojących za degradacją gleb i pustynnieniem w Europie. Jednakże znaczna ilość wyników badań naukowych nadal nie została w pełni wykorzystana, czy chociażby udostępniona zainteresowanym stronom.
Ochrona Europy przed pustynnieniem
W ramach projektu o nazwie "Ochrona obszarów lądowych dotkniętych pustynnieniem: od teorii do praktyki" ('Land care in desertification affected areas: from science towards application' - Lucinda) wspierano walkę z pustynnieniem w basenie Morza Śródziemnego. W ramach powyższego, finansowanego ze środków UE, projektu zgromadzono wyniki minionych i aktualnych programów badawczych, w celu dokonania przeglądu najnowszej wiedzy na temat procesów stojących za degradacją gleb i pustynnieniem.

Ogromną ilość badań naukowych udało się połączyć w pojedynczy pakiet informacyjny, który rozpowszechniono za pośrednictwem strony internetowej projektu. Powyższe informacje przekazano ponadto władzom lokalnym i regionalnym. Organizacje te powiadomiono na podstawie uczestnictwa danych krajów w Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie walki z pustynnieniem ('United Nations Convention to Combat Desertification' - UNCCD).

Stworzono ponadto płytę DVD, którą następnie upowszechniono pośród uprzednio stworzonej sieci kontaktów, obejmującej zainteresowane strony. Pakiety informacyjne, omawiające techniki zarządzania terenem pozwalające chronić i zabezpieczać zasoby lądowe i wodne, opracowano w języku angielskim, greckim, włoskim, portugalskim oraz hiszpańskim.

Powyższe wytyczne pozwoliły zainteresowanym stronom opracować metody zwalczania pustynnienia na obszarach uznanych za zagrożone w ramach Konwencji ONZ. Kluczowe zagadnienia, podjęte w ramach projektu, obejmują zwiększanie poziomu świadomości publicznej oraz wykorzystywanie polityki państwowej do ochrony zagrożonych obszarów.

Dzięki pracom projektu Lucinda duże obszary południowej Europy będą lepiej przygotowane na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi oraz na zagrożenia związane z pustynnieniem.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę