Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

WATERWINGPOWER — Wynik w skrócie

Project ID: 17941
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Norwegia

Opracowywanie bardziej wydajnych turbin wodnych

Energię elektryczną zawsze pozyskiwano z rzek i wodospadów. Niedawno pojawiła się technologia pozwalająca znacznie zwiększyć wydajność turbin wodnych.
Opracowywanie bardziej wydajnych turbin wodnych
Turbiny wodne od dekad dostarczają naszym domom czystą energię elektryczną, jednak tę metodę wytwarzania elektryczności charakteryzują duże straty. W ramach finansowanego przez UE projektu o nazwie "Umożliwianie MŚP z branży energii odnawialnej opracowania zanurzalnych i niedrogich, pionowych turbin wodnych, przeznaczonych do strumieni o niskim spadzie" ('Enabling renewable energy SMEs to develop submersible and cost-effective vertical axis turbines for energy exploitation in ultra low-head streams' - Water Wing Power) opracowano bardziej wydajne technologie pozyskiwania elektryczności z wody. Prace projektowe objęły ponadto analizę najnowszej wiedzy w powyższym zakresie.

Uczestnicy projektu, pragnący osiągnąć maksymalną, teoretyczną wydajność turbiny, wynoszącą 59%, opracowywali niedrogą, pionową turbinę wodną, wykorzystującą 90% rzecznej energii kinetycznej. Wysiłki skupiono na zaprojektowaniu optymalnej folii hydrodynamicznej, zmodernizowaniu technologii mechanicznej oraz na stworzeniu samooptymalizującego się systemu sterowania spadem. Następnie uczestnicy projektu zastosowali powyższą technologię w kompleksowym systemie, który przetestowano pod kątem zastosowań przemysłowych.

W końcowej fazie projektu zaprojektowano, zbudowano i przetestowano prototypową turbinę wyposażoną w wirnik o średnicy 1,5 m, zanurzoną na głębokość 2 m. Prototypowe urządzenie pozwoliło nawet wytworzyć energię elektryczną, którą dostarczono do publicznej sieci elektrycznej. Turbina pracowała z wydajnością wynoszącą 47% (z docelowych 53%), jednak uczestnicy projektu nadal planują osiągnąć wydajność równą 59%. Wykorzystano zatem 80% dostępnej energii kinetycznej, czyli wartość znacznie bliższą zakładanym 90%, niż ma to miejsce w przypadku technologii stosowanych obecnie.

Chociaż niezbędne są dalsze prace nad samooptymalizującym się systemem sterowania, technologia opracowana w ramach projektu okazała się być wysoce konkurencyjna, prawdopodobnie stanowiąc najbardziej wydajne i opłacalne rozwiązanie dostępne na rynku. Położono podwaliny pod wykorzystanie powyższej technologii na skalę przemysłową.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę