Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

INTRO — Wynik w skrócie

Project ID: 12344
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Szwecja

Technika czujników w bezpieczeństwie na drogach

System trwałych i przenośnych czujników na drodze umożliwi ostrzeganie w rejonach o szczególnym narażeniu na wypadki oraz zapewni lepsze bezpieczeństwo kierowców.
Technika czujników w bezpieczeństwie na drogach
Skuteczny i bezpieczny transport drogowy jest sprawą istotną dla dobrobytu społeczeństwa, gospodarki i przemysłu. Wyższe wymagania na drogach, wyższe obciążenia osi, wzrost ruchu towarowego, istnienie wypadków oraz zastrzeżenia co do bezpieczeństwa dróg nakłoniły władze rządowe do poszukiwania nowoczesnych sposobów, zmierzających do rozwiązywania tych problemów.

W finansowanym przez UE projekcie, pod nazwą "Inteligentne drogi" (INTRO), badano jak można rozwiązywać wymienione problemy, wykorzystując do tego celu technikę czujników oraz biorąc pod uwagę jednocześnie bezpieczeństwo, przepustowość, konserwację i obsługę dróg.

W ramach projektu rozważano połączenie istniejącej techniki czujników z lokalnymi bazami danych oraz sieciami pracującymi w czasie rzeczywistym, by poprawić bezpieczeństwo dróg i ich przepustowość. Może to być osiągnięte poprzez zbieranie i dystrybucję informacji o wyłaniających się problemach drogowych do władz prowadzących konserwację dróg oraz kierowców.

W projekcie INTRO przedstawiono w zarysie scenariusze transportu drogowego, wraz ze wszystkimi możliwymi sytuacjami i czynnikami, które byłyby użyteczne do stworzenia systemów "inteligentnych dróg". Zademonstrowano, w jaki sposób można wykorzystać takie scenariusze, oraz przedstawiono stosowne zalecenia do złagodzenia występujących sytuacji.

Kluczowym aspektem projektu było bezpieczeństwo ruchu drogowego, na przykład odcinki dróg o bardziej śliskiej nawierzchni, która nie jest wykrywana przez użytkowników drogi i stanowi duże zagrożenie. W projekcie INTRO badano rozszerzone dane o ruchu pojazdu (xFCD), które określają ruch na drodze w oparciu o szybkości, kierunki ruchu oraz informacje z telefonów komórkowych znajdujących się w pojazdach. W celu informowania kierowców o odcinkach dróg o bardziej śliskiej nawierzchni, rozważano także symulacje odległości hamowania, jak też interfejs typu człowiek—maszyna (HMI).

Innym ważnym aspektem było zarządzanie infrastrukturą, tj. skuteczną operacją i konserwacją sieci drogowych. Wymaga to uzyskiwania precyzyjnych informacji o warunkach drogowych przy wykorzystaniu zbierania danych zarówno z trwałych, stacjonarnych czujników (drogi, mosty, chodniki), jak też z przenośnych czujników (pojazdy próbne).

Badane techniki są szczególnie potencjalnie ważne na obszarach wiejskich, gdzie częściej mają miejsce wypadki zaistniałe przy dużych szybkościach pojazdów. Uzyskane rezultaty pomogą strategom i interesariuszom w rozwinięciu i wykorzystaniu nowej techniki, mającej na celu stworzenie bezpieczniejszej infrastruktury drogowej na terenie Europy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę