Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SPREEX — Wynik w skrócie

Project ID: 12409
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Hiszpania

Zwiększanie europejskiej gotowości do zwalczania wycieków ropy naftowej

Chociaż większość prac słusznie koncentruje się na unikaniu wycieków ropy naftowej, niezbędne jest także istnienie systemów szybkiego i skutecznego reagowania, gdy wycieki te nastąpią.
Zwiększanie europejskiej gotowości do zwalczania wycieków ropy naftowej
Mieszkańcy Zatoki Meksykańskiej aż za dobrze wiedzą do jakich zniszczeń, zarówno środowiskowych jak i gospodarczych mogą, doprowadzić wycieki ropy naftowej. Europa nie jest uodporniona na powyższe zagrożenia, a jej społeczeństwo z coraz większą niecierpliwością przygląda się brakowi skoordynowanych mechanizmów działania w tego typu sytuacjach.

Celem finansowanego ze środków UE projektu o nazwie "Doświadczenie w zakresie zwalczania wycieków" ('Spill response experience' - Spreex) jest ulepszenie mechanizmów zwalczania wycieków ropy naftowej. W ramach projektu zorganizowano szereg warsztatów tematycznych, gromadzących ekspertów, w celu przedyskutowania różnych aspektów zwalczania wycieków oraz opracowania zaleceń w zakresie przyszłych działań.

Kluczowym zagadnieniem debaty był podział obowiązków, gdyż w zwalczaniu wycieków zwykle uczestniczy wiele władz krajowych i międzynarodowych. Oprócz podjęcia kwestii pokrywania się obowiązków uczestnicy projektu określili także szereg zadań, które do tej pory pomijano.

Technologia zawsze odgrywała, i nadal odgrywa, ważną rolę zarówno w przeciwdziałaniu wyciekom, jak i w zwalczaniu ich. W związku z powyższym określono przyszłe potrzeby badawcze w zakresie statków transportowych, wyposażenia oraz robotyki. Szczególny nacisk położono na wspieranie rozwiązań informatycznych, zwłaszcza dotyczących monitorowania wycieków, komunikacji oraz wspierania procesów podejmowania decyzji. Zespół uczestniczący w projekcie Spreex zbadał ponadto holistyczne metody oceny kosztów środowiskowych i finansowych, związanych z wielkoskalowymi tragediami.

Jednym z najważniejszych wniosków, płynących z powyższej współpracy, jest to, by nie czekać z podejmowaniem intensywnych wysiłków badawczych, takich jak Spreex, na nadejście kolejnej katastrofy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę