Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HISMAR — Wynik w skrócie

Project ID: 12585
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV

Opływowa robotyka

Statki stanowią integralną część gospodarki i bezpieczeństwa wielu europejskich krajów. Ze względu na fakt, że jednostki te zużywają duże ilości paliwa i wymagają intensywnego serwisowania, niezbędne jest opracowanie zaawansowanych technologicznie, bardziej proekologicznych sposobów zapewniania dobrego stanu i spójności kadłubów.
Opływowa robotyka
W ramach finansowanego przez UE projektu o nazwie "System badania kadłubów dla autonomicznej robotyki morskiej" ('Hull identification system for marine autonomous robotics' - Hismar) opracowywano zrobotyzowane urządzenia, zdolne do automatycznego prowadzenia inspekcji i oczyszczania kadłubów statków handlowych i wojskowych. Celem powyższej inicjatywy było wspieranie bezpieczeństwa, proekologiczności oraz wydajności statków żeglugowych.

Uczestnicy projektu zbadali niezbędne do tego celu czujniki optyczne i magnetyczne, a także rozszerzalne oprogramowanie, pozwalające badać kadłuby statków w powtarzalny sposób. W ramach projektu stworzono ponadto narzędzie do monitorowania spójności kadłuba w czasie żeglugi, wnosząc tym samym wkład na rzecz bezpieczeństwa i ochrony. Uczestnicy projektu pracowali także nad zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych, poprzez obniżenie oporów stawianych przez kadłuby statków.

Podjęto analizę kosztów i zysków, której celem było zbadanie wykonalności i przydatności, a także określono potrzeby użytkowników przed rozpoczęciem fazy tworzenia prototypów. Następnie rozpoczęto projektowanie, budowę i testy nawigacyjnych systemów sensorycznych, obejmujących magnetyczny system rozpoznawania terenu ('magnetic landmark recognition system' - MLRS) oraz optyczny system nawigacji obliczeniowej ('optical dead reckoning system' - ODRS). Powyższe systemy przetestowano wspólnie z systemem magnetycznego przyłączania oraz systemem napędowym, instalując w końcowym systemie zarówno prototypowy moduł czyszczący, jak i moduł badający spójność strukturalną kadłuba.

Podjęto również prace nad wykorzystaniem praw własności intelektualnej ('intellectual property rights' - IPS), a także nad wykorzystaniem potencjału w zakresie rozpowszechniania i komercjalizacji. Jeżeli system się przyjmie, to może stać się wyznacznikiem europejskiego przywództwa w sektorze morskim, dzięki proekologicznej technologii, wspieraniu bezpieczeństwa i zwiększaniu wydajności statków.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę