Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ELIFE — Wynik w skrócie

Project ID: 13032
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Niderlandy

Sieci siłą napędową metabolomiki

Metabolom to ogół metabolitów w komórce, tkance, narządzie czy organizmie; można go porównać do chemicznych odcisków palców pozostawianych po określonych procesach komórkowych. Profilowanie metaboliczne oferuje natychmiastowo całościowy obraz fizjologii konkretnej komórki.
Sieci siłą napędową metabolomiki
Przez okres ostatnich dziesięciu lat osiągnięcia technologiczne stanowiły siłę napędową w zdobywaniu wiedzy z zakresu genomiki i proteomiki. Obecnie pojawiają się nowe technologie dla metabolomiki. Dla wszystkich zaangażowanych ważna jest wspólna praca nad strategiami służącymi optymalnemu postępowi w metabolomice, bez wykluczania badań genomicznych i proteomicznych.

Zespół projektu "Europejska inicjatywa lipidomiczna" (ELIFE) rozpoczął od wyszukania i zmobilizowania naukowców, głównych zainteresowanych oraz użytkowników końcowych do wspólnej pracy nad dokładniejszym scharakteryzowaniem badań naukowych w dziedzinie metabolomiki, mając na uwadze uczestników, treści naukowe oraz potencjał metabolomiki. Podejście do tego celu w tym finansowanym przez UE projekcie polegało na skupieniu się na poddziedzinie – lipidomice. Uczestnicy projektu pracowali nad nim w ramach pięciu określonych zadań.

Mając na celu pracę sieciową w dziedzinie metabolomiki i znalezienie sprzymierzeńców, uczestnicy projektu wypracowywali pozycję lipidomiki, włączając przedstawicieli służby zdrowia i przemysłu do działań ELIFE. Szczególny nacisk położono na zaangażowanie małych i średnich przedsiębiorstw (SME) już od najwcześniejszych etapów.

Aby połączyć metabolomikę z przedsięwzięciami genomicznymi i proteomicznymi, członkowie zespołu podjęli się zaadaptowania bioinformatyki do metabolomiki. Metody bioinformatyczne, niezbędne do przetwarzania dużych zbiorów danych, jakich należy się spodziewać po badaniach w zakresie lipidomiki, miały zadecydować o wyborze technologii, którą następnie będzie można zastosować do metabolomiki.

Posługując się lipidomiką, naukowcy przystąpili do formułowania strategii badań metabolicznych. Eksperci z podgrup lipidomicznych zajmujących się technologią, biologią komórki i opieką zdrowotną zebrali się na serii warsztatów, aby ustalić, jak europejską współpracę przełożyć na maksymalne korzyści dla tych dziedzin. Kolejne ważne zadanie polegało na wyborze kierunku badań dającego największe szanse na przełom w tym obszarze nauki.

Dbając o pełną mobilizację w przedmiotowej dziedzinie, członkowie ELIFE zajęli się tworzeniem wirtualnej platformy wiedzy, która zostałaby połączona z organizacją Euro Fed Lipid. Budowałaby ona także świadomość potencjału i wiedzy w tej dziedzinie, a ponadto stałaby się centrum testów porównawczych do weryfikacji nowej technologii lipidomicznej.

Zorganizowano spotkania naukowe i strategiczne poświęcone naukowym i politycznym aspektom postępu w tym obszarze badań. Warsztaty skupiały się na technologii i terminologii, naukach podstawowych i zastosowaniach medycznych metabolomiki, a zwłaszcza lipidomiki. Zaproponowane spotkania, dotyczące pracy w sieci i zastosowań, miały na celu połączenie sił kadry uczelnianej z dziedziny nauk przyrodniczych, naukowców zajmujących się klinicznymi badaniami laboratoryjnymi, klinicystów i przedstawicieli przemysłu.

Takie przedsięwzięcia na polu metabolomiki, w tym lipidomiki, są ważne dla nakreślenia najskuteczniejszych sposobów stosowania nowych technologii w warunkach klinicznych z myślą o analizowaniu zaburzeń lipidowych błony, leczeniu ich oraz zapobieganiu im.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę