Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EUMECHA-PRO — Wynik w skrócie

Project ID: 13543
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Belgia

Rozwijanie europejskiego paradygmatu mechatroniki

Mechatronika łączy w sobie dziedziny mechaniki, elektroniki, informatyki, oprogramowania, sterowania oraz projektowania systemów, w przeznaczeniu do wytwarzania użytecznych produktów. Koncepcja ta wiąże ze sobą różne dyscypliny techniczne, mając na celu poprawę funkcjonalności.
Rozwijanie europejskiego paradygmatu mechatroniki
W projekcie, pod nazwą "Europejska mechatronika w nowej generacji systemów wytwarzania" (Eumecha-pro) pracowano nad poprawą perspektyw dla europejskiego środowiska badań nad mechatroniką, starając się prognozować systemy produkcji w fabrykach przeszłości. W finansowanym przez UE projekcie osiągano ten cel stosując powszechnie uzgodnioną strategię i ścisłą współpracę z przemysłem.

Różnorodna działalność projektu Eumecha przyniosła w wyniku opracowanie planów przemysłowych i badawczo-rozwojowych. Plany przemysłowe, ustalone dla różnych rodzajów sprzętu produkcyjnego, zawierają strukturalny obraz przyszłych prognoz przemysłowych. Wyłaniające się technologie i zintegrowane koncepcje projektowania powiązane zostały z wymaganiami przemysłowymi, przedstawiając nowatorskie sposobności rozwoju przemysłu. Plany badań obejmują zadania przemysłowe, kierując badania w stronę potrzeb rynkowych i zapewniając wspólne ramy skutecznej współpracy europejskich zasobów badawczych.

Inne wysiłki realizowane w ramach projektu skoncentrowane były na promowaniu praktyk wykorzystywanych w przemyśle, w paradygmacie projektowania w zakresie mechatroniki. Członkowie zespołu zidentyfikowali najlepsze praktyczne sposoby postępowania w zakresie projektowania mechatroniki, a następnie promowali je podczas organizowanych warsztatów naukowych zorientowanych na przemysł.

Przeprowadzono badanie ogólnych ram szkolenia z myślą o korzyściach odnoszonych przez przemysł wytwórczy, dzięki kwalifikacjom młodych inżynierów specjalizujących się w mechatronice. Przeprowadzono analizę wymagań i koncepcji związanych z nauczaniem mechatroniki, co umożliwiło europejską wizję sposobu poprawy związanej z tym działalności edukacyjnej, przy jednoczesnym zapewnieniu bardziej równomiernego jej upowszechnienia na terenie Europy.

Członkowie projektu Eumecha-pro zdołali także poprawić koordynację różnych prowadzonych badań i mechanizmów finansowania planów rozwojowych. Zostało to osiągnięte przez zaprezentowanie rezultatów projektu na platformie "Eureka factory" oraz na ręce Europejskiej Komisji ds. Produkcji. Informacje zostały przekazane, rozprowadzone i udostępnione poprzez Internet, publikacje, a także szereg organizowanych niewielkich spotkań w niewielkich komitetach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę