Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

AGMEMOD 2020 — Wynik w skrócie

Project ID: 21543
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Francja

Kryształowa kula dla rolnictwa

Dzięki wyrafinowanym modelom europejskiego rolnictwa planiści mogą patrzeć w przyszłość i udoskonalać strategie dla różnych sektorów działalności.
Kryształowa kula dla rolnictwa
Aby rolnictwo i handel rozwijały się w Europie, musi istnieć mechanizm wymiernej oceny skuteczności polityki realizowanej w sektorach oraz metodyka tworzenia modeli planowanego rozwoju. W ramach finansowanego przez UE projektu „Modelowanie rolnictwa krajów członkowskich dla UE i krajów Europy Wschodniej” (Agmemod 2020) opracowano modele krajowe dla różnych państw, odzwierciedlające złożone systemy rolnicze istniejące w UE.

Jako model zespół Agmemod w sposób spójny odwzorował zróżnicowane systemy rolnicze UE, skupiając się na popycie i podaży najważniejszych produktów rolniczych w poszczególnych krajach. Ma on postać bazy danych zestawień bilansowych wszystkich elementów, obejmujących surowce, produkcję, import, spożycie żywności, spożycie karmy, przetwórstwo, eksport i produkty końcowe.

Jako punkt odniesienia w badaniach przyjęto takie towary, jak mleko w ujęciu kwotowym i masło, oraz wdrożone reformy Światowej Organizacji Handlu (WTO), subsydia eksportowe i inne okoliczności. Przeanalizowano, jaki wpływ na ceny miałaby rezygnacja z kwot w wypadku mleka i artykułów mleczarskich, uwzględniając przy tym, jak można by ujednolicić zasady stosowane w branży mleczarskiej.

Badania przyniosły prognozę, że z czasem nastąpiłby spadek eksportu, wzrost produkcji sera i wzrost produkcji wołowiny w UE kosztem sektora mleczarskiego. Przeanalizowano potencjalne wzrosty cen, stabilizację produkcji oraz wahania cen żywności. Projekt dostarczył licznych ciekawych obserwacji, które mogą być pomocne w opracowywaniu przyszłych planów. Na przykład stwierdzono, że rezygnacja z kwot mlecznych w minimalnym stopniu wpływa na pozostałe sektory rolnictwa.

Podsumowując, projekt Agmemod 2020 zaowocował zebraniem wielu danych dotyczących zaopatrzenia w towary oraz ich wykorzystania w krajach członkowskich UE oraz Chorwacji, Macedonii, Rosji i Ukrainie. Stworzono także bazę narzędzi przydatną przy planowaniu wspólnej polityki rolnej UE. Projekt umożliwił analizę wpływu rezygnacji z kwot mlecznych i reformy w sektorze, co stanowi duży wkład we współpracy w sektorze oraz wymianę informacji w Europie jako całości.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę