Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SLIME — Wynik w skrócie

Project ID: 22488
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niderlandy

Europejskie badanie modeli dotyczących węgorzy

Europejski węgorz wymyka nam się z rąk - i to nie dlatego, że jest śliski. W świetle dalszego spadku liczebności tego gatunki zestaw modeli komputerowych być może pozwoli opracować bardziej skuteczne sposoby ochrony.
Europejskie badanie modeli dotyczących węgorzy
Węgorze rozpoczynają swe życie w Morzu Sargassowym, a następnie przemieszczają się do Europy, zmieniając swą postać ze szklistej, przez żółtą, aż po srebrzystą. Ten niesamowity cykl życia jest obecnie zagrożony ze względu na zanieczyszczenie siedlisk węgorzy oraz inne zagrożenia, które pojawiły się na przestrzeni ostatnich dekad.

W ramach finansowanego przez UE projektu o nazwie "Odbudowa populacji węgorza europejskiego: pilotażowe badania na rzecz ram naukowych wspierających zrównoważone zarządzanie" ('Restoration of the European eel population: pilot studies for a scientific framework in support of sustainable management' - SLIME) zgromadzono ekspertów ds. modelowania komputerowego oraz ekspertów badających węgorze, w celu stawienia czoła powyższemu problemowi. Uczestnicy projektu dokonali oceny 6 modeli, przy użyciu rzeczywistych danych, zgromadzonych w 10 europejskich lokalizacjach, w tym na łowiskach węgorzy.

W modelach (SMEP, GEMAC, DemCam, Globang, SWAM oraz LVPA) wykorzystano dynamikę populacji węgorzy, w celu oszacowania rybostanu w zlewni pojedynczej rzeki. Dzięki powyższym pracom możliwe było dokonanie oceny skutków połowów oraz oceny środków zaradczych, np. ponownego zarybiania oraz ograniczeń dotyczących połowów. Modele uwzględniają różne etapy cyklu życia węgorzy i dostarczają dodatkową informację zwrotną.

Dzięki zastosowaniu modeli w 10 różnych lokalizacjach testowych zdobyto cenne doświadczenie, przy czym uczestnicy projektu SLIME zastrzegają, że należy zachować ostrożność przy wyciąganiu wniosków dotyczących innych regionów. Uczestnicy projektu podkreślają ponadto, że do uzyskania trafnych wyników niezbędne jest precyzyjne dostrojenie modeli przy użyciu danych lokalnych, jeśli są one dostępne.

Dalsze koordynowanie rozwoju modeli oraz ich wykorzystania, prowadzone na poziomie europejskim, a nie krajowym czy regionalnym, pozwoli uzyskać cenne informacje na temat optymalnych metod odbudowy populacji węgorzy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę