Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ETPGAH — Wynik w skrócie

Project ID: 22515
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Belgia

Zdrowie zwierząt jest czołową troską Europy

Wraz ze wzrostem występujących chorób zwierząt, które mają wpływ na łańcuch żywnościowy, Unia Europejska zachęca do inicjatyw, które poprawiają zdrowie zwierząt na skalę globalną.
Zdrowie zwierząt jest czołową troską Europy
W okresie ostatniego dziesięciolecia miał miejsce szereg wybuchów epidemii zwierzęcych i zoonozów, począwszy od choroby wściekłych krów, a skończywszy na grypie ptasiej i pryszczycy. Potrzebne jest wprowadzenie nowych, bardziej skutecznych strategii zmierzających do poprawy zdrowia zwierząt i opieki nad nimi, jak również bezpieczeństwa żywności i dostępu do rynków.

W finansowanym przez UE projekcie, pod nazwą "Europejska platforma technologiczna na rzecz globalnego zdrowia zwierząt" (ETPGAH), opracowano nowoczesne narzędzia do kontrolowania takich epidemii. Dokonano przeglądu testów diagnostycznych i szczepionek, które zapewnią ostatecznie umocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) oraz konkurencyjność Europy. Prace obejmowały organizację grup roboczych, władz administracyjnych i programów publikacji planu działania.

Dokładniej biorąc, projekt opracował ostateczną wersję dokumentu implementacyjnego 2015. Następnie stworzono trwałą platformę dla interesariuszy w celu realizacji wizji ETGPAH. Stanowiło to podwaliny do stworzenia i sfinalizowania Strategicznej Agendy Badań Naukowych (SRA) w zakresie zdrowia zwierząt na okres następnych 10 lat. Program SRA obejmuje prace w zakresie bardziej skutecznych narzędzi do kontrolowania wybuchów epidemii chorób zwierzęcych, przy pełnym zaangażowaniu władz publicznych, lokalnych i globalnych.

W celu realizacji zamierzeń projektu na większą skalę globalną, zorganizowano lustrzane grupy robocze, skupiające zainteresowane strony w różnych krajach. Obejmują one władze rządowe, uniwersytety, organizacje naukowe i inne specjalistyczne organizacje, takie jak koła rolników oraz weterynarzy.

Co ważniejsze, wizje projektu oraz plan działania wpłynęły i pomogły w stworzeniu Wspólnotowej Polityki w Zakresie Zdrowia Zwierząt dla Unii Europejskiej (2007-2013). W końcowym rozrachunku, zapewniono również wsparcie finansowe na okres wykraczający poza zakończenie projektu ETPGAH, co zabezpieczy aktywną platformę w tej ważnej dziedzinie na wiele następnych lat.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę