Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ulepszona technika frezowania w przemyśle narzędziowym UE

Na europejski przemysł narzędziowy wywierany jest duży nacisk, by podniósł swoją konkurencyjność w stosunku do rywalizujących w tej dziedzinie przedsiębiorstw zagranicznych. W osiągnięciu tego może pomóc skrócenie czasów i procesów produkcyjnych, oraz poprawa techniki produkcji, zapewniająca wytwarzanie lepszych detali.
Ulepszona technika frezowania w przemyśle narzędziowym UE
W projekcie "Jednoczesne, pięcioosiowe frezowanie na twardo o wysokiej precyzji" (Hardprecision) zamierzano opracować pięcioosiowy proces technologiczny frezowania na twardo do produkcji części wysokiej jakości w znacznie krótszym czasie operacji, przy pomocy metod zapewniających wysoką precyzję. W ramach tego finansowanego przez UE projektu starano się zoptymalizować frezarkę poprzez stosowanie lekkich części, oraz ulepszyć technikę frezowania materiałów o wysokiej twardości wykorzystując proces monitorowania. Innym celem było opracowanie systemu kontroli jakości opartego na pomiarach części pozostającej w obrabiarce.

Rezultaty projektu umożliwiły znaczną poprawę wiedzy o technice frezowania w pięciu osiach, oraz lepsze zrozumienie samego procesu frezowania na twardo. Metoda frezowania, w oparciu o geometrię narzędzia bębnowego, może znacznie skrócić czas operacji i być pomyślnie stosowana w bardzo złożonych procesach obróbczych. Wiedza zdobyta w tej dziedzinie może być wykorzystana do opracowania nowych produktów oraz docelowych usług.

Prace realizowane przez projekt doprowadziły również do lepszego zrozumienia elementów obrabiarek, jakie mogą być użyte do ulepszenia i optymalizacji frezarek, wykorzystywanych już przez niektóre małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), z których jedno było partnerem projektu. Przeprowadzone w projekcie Hardprecision pomiary emisji sygnałów akustycznych umożliwiły lepsze zrozumienie zachowania się tych elementów podczas procesu obróbczego. Informacje takie mogą być wykorzystane do poprawy strategii zastosowanej w celu stabilizacji procesu obróbki oraz wykrywania zużycia narzędzi i ich uszkodzeń.

Wiedza zebrana w trakcie ulepszania poszczególnych operacji procesu obróbczego, dzięki modyfikacji wytwarzania części obrabiarek, posiada pełny potencjał podniesienia konkurencyjności oraz wyników uzyskiwanych przez docelowych użytkowników. Uzyskane rezultaty projektu Hardprecision rozpowszechnione zostały szeroko poprzez prezentacje w czasopismach i na konferencjach, jak również na organizowanej w Niemczech wystawie Euromold 2007 we Frankfurcie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę