Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Oczyszczanie wody pitnej

W wielu regionach świata woda pitna jest trudnodostępna. Problem ten obecny jest w południowej Europie, gdzie dodatkowo potęgują go potrzeby turystów.
Oczyszczanie wody pitnej
W regionach, gdzie zasoby wody pitnej są skromne, woda morska oraz wody gruntowe poddawane są odsalaniu, w celu zaspokojenia potrzeb dostawców usług (np. hoteli) oraz użytkowników. Jednakże proces odsalania wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych i wiąże się z dużymi kosztami eksploatacyjnymi. Ponadto, ze względu na duże zużycie energii, odsalania nie jest przyjazne dla środowiska naturalnego. Co gorsze, wiele technik odsalania wymaga znacznych ilości (drogich) paliw kopalny, których stosowanie skutkuje wysoką emisją CO2.

Istnieje nadzieja, że technika odsalania, oparta wyłącznie na energii słonecznej, pozwoli uniezależnić się od paliw kopalnych i od zewnętrznych źródeł energii. Możliwe jest osiągnięcie wysokiej wydajności przy niskiej temperaturze oraz zastosowanie procesu destylacji próżniowej, opartego na grawitacji, a nie na pompowaniu. Modularna architektura pozwala ponadto dostosowywać się do zróżnicowanych potrzeb konsumentów w zakresie zdolności produkcyjnych.

Powyższą technologię wykorzystano i rozwinięto w ramach finansowanego przez UE projektu o nazwie "Niedroga, niskoenergetyczna technologia odsalania wody, w celu produkcji wody pitnej" ('Low cost low energy technology to desalinate water into potable water' - DESOL). Celem zespołu uczestniczącego w projekcie było opracowanie innowacyjnego, przyjaznego dla środowiska naturalnego i wydajnego procesu odsalania wody, opartego na niewielkich ilościach energii termalnej, dostarczanej przez kolektory słoneczne.

Testy laboratoryjne wykazały, że możliwe jest osiągnięcie wydajności na poziomie pomiędzy 80% a 85%. Pozostałe testy dotyczyły zbiornika destylacyjnego oraz wytwarzania próżni, a w ich ramach zaprojektowano i niezależnie zbadano szereg podsystemów. Uczestnicy projektu położyli nacisk na system pomp słonecznych, środki przeciwdziałania gromadzeniu się osadów oraz odkładaniu się kamienia, a przede wszystkim na automatyczny system sterowania i regulacji. W wyniku powyższych prac stworzono 100% mechaniczny/termo-mechaniczny system sterowania i regulacji, dostosowujący się do zmiennych warunków panujących podczas procesu odsalania.

Następnie uczestnicy projektu DESOL rozpoczęli prace nad dwustopniowym systemem destylacji. Celem podjętych wysiłków było zmniejszenie zapotrzebowania na energię oraz udowodnienie wykonalności proponowanego, wieloetapowego rozwiązania.

Dzięki badaniu rynkowemu technologii DESOL wykazano jej duży potencjał w zakresie zdecentralizowanego uzdatniania wody w małych i średnich obiektach. Kolejną istotną zaletą tej technologii jest możliwość jej stosowania w hybrydowych systemach wykorzystujących energię odnawialną. Wiedza zdobyta w ramach powyższego projektu może zostać wykorzystana także w przemyśle oczyszczania wody oraz w przemyśle chemicznym.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę