Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PLANTPROCENTRE — Wynik w skrócie

Project ID: 17367
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Bułgaria

Obrona granic europejskich przed inwazją szkodników

Bułgaria, zlokalizowana we wschodniej części UE, powinna wspierać ochronę europejskich plonów przed nowymi szkodnikami i chorobami roślin, nadciągającymi ze wschodu. Aby skutecznie zrealizować powyższe zadanie, Bułgaria potrzebuje zarówno odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jak i adekwatnych środków.
Obrona granic europejskich przed inwazją szkodników
Wielu wiodących, bułgarskich botaników pracuje w Instytucie Ochrony Roślin ('Plant Protection Institute' - PPI), zlokalizowanym w Sofii, stolicy kraju. Celem finansowanego przez UE projektu o nazwie "Centrum doskonałości w zakresie badań naukowych oraz transferu wiedzy na temat ochrony roślin" ('Center of excellence for research and knowledge-transfer in plant protection' - PlantProCentre) było zmodernizowanie obiektów PPI oraz ulepszenie zasobów ludzkich i materialnych poprzez nasilenie współpracy międzynarodowej.

Ponad 20 wiodących, europejskich badaczy zaproszono do opracowania specjalistycznych programów szkoleniowych dla pracowników PPI. Pracowano nad szeregiem zagadnień, w tym nad identyfikacją szkodników, środkami kontroli biologicznej oraz organicznymi technikami rolniczymi.

Naukowcy pracujący w PPI zdobyli w ten sposób zarówno nową wiedzę, jak i szereg nowych kontaktów. Poczynione postępy będą tym bardziej cenne, że PPI pragnie zwiększyć swój udział we wspólnych projektach badawczych, wspieranych przez Programy Ramowe UE. Powyższe działania dodatkowo wspierano poprzez organizowanie wizyt przedstawicieli PPI w analogicznych instytutach ds. badań nad roślinami w różnych państwach członkowskich.

By upewnić się, że PPI będzie mogło stosować w praktyce nowe, poznane w ramach projektu techniki, znaczną część funduszy przeznaczono na wyposażenie laboratoriów PPI w nowy sprzęt. Pracowników przeszkolono w zakresie obsługi nowych przyrządów, a laboratorium zaopatrzono w materiały eksploatacyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w ciągu najbliższych kilku lat.

Działania prowadzone w ramach projektu PlantProCentre pozwoliły w znacznym stopniu wzmocnić pozycję PPI. Opublikowano ponad 100 artykułów, dwie książki oraz inne materiały drukowane. Efektem prac projektowych jest także zwiększone uczestnictwo w międzynarodowych warsztatach i konferencjach, również tych organizowanych w Bułgarii.

Można powiedzieć, że w Bułgarii zasiano ziarna skutecznej ochrony roślin, które szybko zapuszczają korzenie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę