Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SOLARPLAS — Wynik w skrócie

Project ID: 17586
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Niemcy

MŚP otrzymują narzędzia do walki na rynku energii słonecznej

Nowe technologie niosą ze sobą obietnicę radykalnego obniżenia cen ogniw fotowoltaicznych. Powyższa sytuacja byłaby korzystna zarówno dla konsumentów, jak i dla niewielkich graczy w tej konkurencyjnej, globalnej gałęzi gospodarki.
MŚP otrzymują narzędzia do walki na rynku energii słonecznej
W Europie ustalono ambitne cele dotyczące zastąpienia paliw kopalnych przez odnawialne źródła energii przed rokiem 2020. W kilku krajach europejskich stosowane są zachęty finansowe, wspierające zasilanie domów i miejsc pracy energią słoneczną. Sprawy mają się na tyle dobrze, że przemysł produkcji instalacji słonecznych ma trudności z nadążeniem za popytem na panele fotowoltaiczne (PV).

Mniejsze przedsiębiorstwa mogą się okazać kluczem do wypełnienia powstałej luki. Celem finansowanego przez UE projektu badawczego było udostępnienie powyższym firmom najnowszych technologii, w celu umożliwienia im konkurowania z większymi graczami rynkowymi. Projekt zatytułowano "Opracowywanie plazmowo-chemicznych urządzeń, w celu obniżenia kosztów wytwarzania elementów fotowoltaicznych" ('Development of plasma-chemical equipment for cost-effective manufacturing in photovoltaics' - Solarplas).

Celem projektu było wykorzystanie procesów związanych z plazmą o ciśnieniu atmosferycznym ('atmospheric pressure plasma' - APP) w procesie produkcyjnym. Korzystanie z APP pozwala ograniczyć nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne, a także jest bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego.

W ramach projektu zbadano szereg zróżnicowanych technologii APP. Przykładowo, technikę wytrawiania za pomocą APP wykorzystano do modyfikowania tekstury ogniwa fotowoltaicznego tak, by wychwytywało więcej światła, a tym samym posiadało większą wydajność. Wytrawianie zastosowano także do usuwania niepożądanego, fosforowego szkła krzemianowego ('phosphorus silicate glass' - PSG), tworzącego się wewnątrz płytki podczas jej produkcji.

Ważnym osiągnięciem było także wykorzystanie plazmowego osadzania chemicznego z fazy gazowej ('plasma-enhanced chemical vapour deposition' - PECVD) do tworzenia bardzo cienkiej warstwy azotku krzemu na ogniwie fotowoltaicznym. Warstwa ta pozwala znacznie ograniczyć odbicie światła oraz chronić ogniwo. Odporność na zadrapania i inne uszkodzenia dodatkowo zwiększono poprzez zastosowanie folii polimerowej.

By upewnić się, że powyższe rozwiązania sprawdzą się w warunkach panujących w fabrykach opracowano specjalne systemy zasilania źródła plazmy. Wyniki projektu Solarplas ułatwią małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) rywalizowanie z większymi konkurentami.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę