Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Bardziej proekologiczne opakowania dla branży rolniczej

Plastikowe siatki ulegające biodegradacji, służące do pakowania i transportowania płodów rolnych oraz roślin sprawią, że przemysł rolniczy stanie się bardziej proekologiczny. Postępy w powyższym zakresie będzie można zrealizować dzięki nowym połączeniom polimerów.
Bardziej proekologiczne opakowania dla branży rolniczej
Wszystkie gałęzie przemysłu w Europie, w tym branża rolnicza, poszukują sposobów na zwiększenie swojej proekologiczności. Aby transportować i dostarczać produkty rolnicze, takie jak owoce, warzywa oraz rośliny, w sposób bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego niezbędne jest opracowanie nowych materiałów ulegających biodegradacji.

Powyższemu wyzwaniu stawiono czoła w ramach finansowanego przez UE projektu o nazwie "Opracowywanie włókien z tworzyw sztucznych, ulegających całkowitej biodegradacji, służących do produkcji sznurów podtrzymujących rośliny pnące oraz siatek do pakowania produktów rolnych" ('Development of a 100 % biodegradable plastic fiber to manufacture twines to stake creeping plants and nets for packaging agricultural products' - PICUS). Uczestnicy projektu opracowywali siatki i sznury, służące do pakowania produktów rolnych, wykonane z całkowicie kompostowalnych włókien. Ten nowy materiał umożliwia również owijanie, zapewniające skuteczne podtrzymywanie i podpieranie roślin w sposób znacznie bardziej proekologiczny.

Uczestnicy projektu opracowali dwa nowe związki chemiczne, które ułatwiają łączenie różnych rodzajów poliestrów z materiałami ulegającymi biodegradacji. W ramach projektu zbadano ponadto różne środki łączące, np. nadtlenek, w celu ograniczenia wykorzystania chemikaliów oraz zoptymalizowania mieszania.

Otrzymano w ten sposób polimery ulegające rozkładowi biologicznemu, zaprojektowane tak, by mogły sprostać różnorakim wymaganiom mechanicznym, cieplnym, chemicznym oraz dotyczącym elastyczności. Dzięki temu powyższe materiały mogą być stosowane w różnych środowiskach, w tym w szklarniach, supermarketach oraz domach.

Włókna opracowane w ramach projektu posiadają te same zalety, co tradycyjne włókna polipropylenowe (PP), jednak są bardziej odporne na przecięcia, posiadają podwyższone właściwości funkcjonalne oraz są w większym stopniu kompostowalne. Powyższe włókna ulegają całkowitej biodegradacji, są wodoodporne oraz odporne na uszkodzenia, a także niedrogie.

Technologia opracowana w ramach projektu jest już dostępna na rynku, natomiast wyniki projektu udostępniono zainteresowanym stronom, wzbogacając je o wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w zakresie stosowania i recyklingu. Powyższe prace stanowią kolejny ważny krok na drodze do bardziej proekologicznego agro-przemysłu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę