Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Energia odnawialna ukryta w falach

Obecnie wzrasta zainteresowanie przetwarzaniem energii fal w elektryczność. W związku z powyższym niedawne pojawienie się nowatorskiego, niedrogiego i modularnego prototypu nie mogło nastąpić w lepszym momencie.
Energia odnawialna ukryta w falach
Na kontynencie europejskim zrobiono wiele dobrego w kwestii wykorzystania energii słonecznej i wiatrowej. Jednakże by sprostać ambitnym celom ustanowionym na rok 2020, struktura źródeł energetycznych powinna objąć także inne, odnawialne źródła energii. Obecnie technologia niezbędna do czerpania korzyści z energii fal zbliża się do stadium dojrzałości, po części dzięki inwestycjom w badania i rozwój (B+R).

Uczestnicy finansowanego przez UE projektu o nazwie "Zanurzalny generator energii elektrycznej bazujący na pompie falowej" ('Wave pump submergible power generator' - Wavegen) pragnęli dokonać dalszych postępów w zakresie energii falowej. Celem było połączenie sprawdzonej technologii pompowej, opracowanej w ramach wcześniejszego projektu z zakresu badań i rozwoju technologicznego (Wavepump) z zanurzalną turbiną hydrauliczną.

By zmaksymalizować ilość wytwarzanej energii uczestnicy projektu postanowili połączyć ze sobą kilka pomp wodnych. W celu stawienia czoła wyzwaniom takim jak tłumienie wibracji, zespół uczestniczący w projekcie Wavegen zastosował model obliczeniowej dynamiki płynów ('computation fluid dynamics' - CFD), pozwalający symulować różne konfiguracje i urozmaicone warunki panujące w morzu. Podczas projektowania i budowy prototypu Wavegen szczególną uwagę przywiązano do obniżenia kosztów związanych z montażem i działaniem, a konkretnie z utrzymaniem.

Następnie przeprowadzono testy terenowe i określono optymalne odstępy pomiędzy pompami, pozwalające zminimalizować niepożądane pulsacje. Należy ponadto podkreślić, że system opracowany przez uczestników projektu jest elastyczny i może być połączony z konwerterem energii wodnej zlokalizowanym na brzegu.

Prototyp opracowany w ramach projektu Wavegen przybliżył nas do momentu, w którym możliwe będzie wykorzystanie bogatych zasobów energetycznych, drzemiących w wodach otaczających Europę.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę