Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Bułgarski instytut zwiększa wydajność środków badawczych w zakresie IT

Dzięki nowemu wyposażeniu i programom szkoleniowym technologia informacyjna na Bułgarskiej Akademii Nauk kwitnie.
Bułgarski instytut zwiększa wydajność środków badawczych w zakresie IT
Instytut przetwarzania równoległego (IPP) przy Bułgarskiej Akademii Nauk (BAN) uznawany jest za wiodącą organizację naukową w dziedzinie technologii informacyjnej (IT). Celem projektu, finansowanego ze środków UE, pod nazwą „BIS-21++ – Bułgarskie Centrum Kompetencji w zakresie IST w XXI wieku” jest zwiększanie zasobów ludzkich i umacnianie infrastruktury na terenie instytutu, aby zapewnić mu pozycję lidera w dziedzinie badań w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w Bułgarii.

W ramach projektu wyszkolono 20 doktorantów i obiecujących pracowników naukowych celem budowania silnej bazy ekspertów. Zespół projektu pomagał osobom odbywającym szkolenie zaplanować rozwój kariery i oceniał postępy poczynione podczas szkolenia. Ponadto nadzorował prezentację i publikację prac naukowych wielu studentów.

Przez cały czas trwania projektu instytut działał także na rzecz nawiązania współpracy z innymi wiodącymi europejskimi instytucjami akademickimi, jak również bułgarskimi przedsiębiorstwami, celem wzmocnienia swojej dyscypliny w zakresie IT. W ramach projektu zorganizowano szereg międzynarodowych konferencji i warsztatów, aby promować cele IPP. Zorganizowano blisko 100 wizyt naukowych angażujących głównych partnerów z całej Europy, zarówno na terenie instytutu, jak i poza nim, uzyskując w rezultacie istotną wymianę wiedzy i wyników.

Projekt BIS-21++ pozwolił na nawiązanie cennych relacji ze środowiskiem gospodarczym i społecznym w kwestii wzmocnienia transferu wiedzy i szkoleń w zakresie badań, zwłaszcza jeśli chodzi o transfer wiedzy do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Transfer obejmował takie tematy, jak współczesne aplikacje w zakresie inżynierii językowej, zaawansowane narzędzia symulacji komputerowej czy przechowywanie danych z dziedziny bioinformatyki.

Pracownicy naukowi zostali także przeszkoleni w zakresie technologii sieciowych, rozproszonych systemów komputerowych i tworzenia sieci komputerowych, natomiast instytut został wyposażony w nowe użyteczne urządzenia i oprogramowanie w tym sektorze.

Szkolenia, tworzenie sieci i wymiana informacji, w połączeniu z nowo pozyskaną technologią i oprogramowaniem, pozwoliła IPP stać się w tej dziedzinie liderem na Bałkanach. Generalnie inicjatywa pozwoliła Bułgarii znacznie przybliżyć się do standardów międzynarodowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę