Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Robotyka na rzecz bezpieczeństwa naziemnego i monitorowania

W wielu częściach świata osuwiska stanowią poważne zagrożenie, prowadzące do zgonów i zranień. Zapobieganie powyższemu zjawisku zwykle obejmuje drenaż gleby, badania geologiczne oraz głębokie odwierty.
Robotyka na rzecz bezpieczeństwa naziemnego i monitorowania
Nowatorskie, zrobotyzowane urządzenia mogą zastąpić ludzi w przeciwdziałaniu niebezpiecznym i kosztownym zjawiskom, takim jak osuwiska. Powyższe urządzenia mogą prowadzić badania gleby, odwierty oraz opróżniać kieszenie wodne.

W ramach finansowanego przez UE projektu o nazwie "Zdalnie sterowany, autonomiczny robot chodzący i wspinający się dla celów szybszego i bezpieczniejszego monitorowania osuwisk, analizy stabilności zboczy oraz zespalania" ('A remotely controlled autonomous walking and climbing robot for faster and safer landslide monitoring, slope stability analysis and consolidation' - Saferdrill) stworzono wspinającego się robota, w celu prowadzenia głębokich odwiertów w niesprzyjających warunkach. Uczestnicy projektu pracowali nad określeniem wymagań funkcjonalnych oraz projektowych, w celu zbudowania prototypowego robota oraz systemu zdalnego sterowania nim.

Zespół projektowy stworzył wirtualne środowisko opracowywania prototypów, w ramach którego tworzono różne moduły robota, a następnie przystąpił do produkcji poszczególnych elementów. W pierwszej fazie powyższe moduły obejmowały platformę z kończynami dolnymi, element wiercący, system sterowania oraz interfejs człowiek-maszyna. Ukończono prototypy wszystkich tych elementów, po czym podjęto prace nad napinaczem liny, systemem nawigacji oraz stosownymi czujnikami.

Następnie uczestnicy projektu Saferdrill dopracowali poszczególne elementy, w tym komponenty hydrauliczne, mechaniczne oraz elektryczne, umożliwiając tym samym sprawne działania robota w nieprzyjaznym środowisku naturalnym. Zespół projektowy pracował ponadto nad wyzwaniami z zakresu odporności na wibracje, kurz, deszcz, wstrząsy oraz zmienne warunki oświetleniowe. Stworzono także trójwymiarowe (3D) oprogramowanie obrazujące, pozwalające szacować głębokość. Powyższe oprogramowanie, wraz z innymi modułami, pozwala operatorom analizować dane pochodzące z czujników wchodzących w skład systemu oraz dostarcza w czasie rzeczywistym informacje na temat działań, które należy podjąć.

Wstępne testy prototypu przyniosły na tyle obiecujące wyniki, że uczestnicy projektu złożyli wniosek patentowy, w celu ochrony nowej technologii. Gdy powyższy system zacznie być wykorzystywany, zarówno rządy lokalne, jak i geolodzy i eksperci z powiązanych dziedzin pozyskają nowe, wydajne narzędzie, pozwalające zwiększać bezpieczeństwo naziemne i ratować życie ludzkie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę