Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wsparcie Unii Europejskiej dla informatyki w Rumunii

Nowy sprzęt, oprogramowanie oraz programy szkolenia pomogą w działalności w dziedzinie informatyki w zakresie międzynarodowym.
Wsparcie Unii Europejskiej dla informatyki w Rumunii
Krajowy Ośrodek Informatyki (NCIT) przy Politechnice w Bukareszcie obejmuje laboratoria naukowe, zajmujące się dziedzinami Rozszerzonej Komputeryzacji, Dystrybucji Systemów i Aplikacji, e-Administracji, Sztucznej Inteligencji i Sieci Komputerowych.

W finansowanym przez UE projekcie "NCIT prowadzi do doskonałości UE w zakresie technologii i systemów informatycznych" (EU-NCIT), poprawiono możliwości i zdolności NCIT w dziedzinie technologii informatycznych (IT). Skoncentrowano się na systemach wiedzy opartych o semantykę, e-nauczanie i współpracę (przenośną). Zadaniem projektu było zachęcenie uczestnictwa NCIT w badaniach prowadzonych przez Unię Europejską, za pomocą intensywnych szkoleń naukowców oraz współpracy ogólnoeuropejskiej.

W celu realizacji tych zadań, zespół projektowy wdrożył system zarządzania dokumentami EU-NCIT WebDAV, co ułatwiło bezpieczną wymianę plików wśród członków projektu EU-NCIT. Umożliwiło to znacznie płynną wymianę dokumentów oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.

Projekt EU-NCIT zbadał następnie strukturę Ośrodka oraz przedstawił sprzęt wymagany do podwyższenia standardów jego pracy. Pomoce obejmowały zaawansowane oprogramowanie systemów informacyjnych i łączności sieciowej, jak również zdalne urządzenia do współpracy, takie jak sprzęt do wideokonferencji oraz inne związane z tym oprogramowanie. Realizowane wysiłki obejmowały również wsparcie w zakresie zarządzania informacjami, by zachęcić do badań naukowych w dziedzinach związanych z NCIT.

Członkowie EU-NCIT uczestniczyli w konferencjach i warsztatach naukowych, uzyskując informacje o innych projektach badań naukowych. Organizowano spotkania ze specjalistami z zagranicy oraz planowano wspólną działalność. Działania te pomogły NCIT w identyfikacji propozycji przyszłych projektów w ramach programów UE.

Dzięki wysiłkom realizowanym w ramach projektu, NCIT był w stanie uczestniczyć w ośmiu propozycjach projektów naukowych w Siódmym Programie Ramowym (FP7). Zostało to połączone z naukowymi wizytami za granicą oraz nawiązaniem cennych kontaktów z zagranicznymi interesariuszami, co zapewniło Ośrodkowi lepsze uznanie na arenie globalnej. NCIT prowadzi obecnie trwałą współpracę międzynarodową z organizacjami klasy światowej, nawiązuje partnerstwa z przedsiębiorstwami informatyki oraz uczestniczy w rozszerzonym zakresie w programach UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę