Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TIP-VAC — Wynik w skrócie

Project ID: 12116
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Niemcy

Szczepionka przeciw HIV potrzebna niezwłocznie!

Do tej pory w większości prac nad szczepionkami przeciw HIV wykorzystywano modele zwierzęce, ponieważ z prowadzeniem badań na ludziach wiążą się różne problemy. Niemniej jednak wobec faktu, że wirusem HIV zakażonych jest około 40 milionów ludzi na całym świecie, stworzenie szczepionki o skutkach zapobiegawczych lub leczniczych jest zadaniem pierwszoplanowym.
Szczepionka przeciw HIV potrzebna niezwłocznie!
Zespół projektu "Wyjaśnianie i ulepszanie skuteczności kierowanych cząstek podobnych do wirusa niedoboru odporności wobec AIDS" (Tip-Vac) opracował szczepionkę opartą na kierowanych cząstkach niedoboru odporności, podobnych do wirusa (VLP) z białkiem G włączonym do błony cząstki. Projekt miał na celu ustalenie skuteczności cząstek VLP u dużej liczby zwierząt, uzyskanie dodatkowych informacji o wymaganiach w zakresie ochrony i jej mechanizmów oraz dalszą pracę nad udoskonalaniem kierowanych cząstek VLP.

Białka G przenoszą sygnały chemiczne spoza komórki i wywołują zmiany w jej wnętrzu. W tych badaniach użyto białka G wirusa pęcherzykowatego zapalenia jamy ustnej, które jest modelową glikoproteiną przezbłonową, szeroko stosowaną w badaniach szlaku, wzdłuż którego wydzielana jest zawartość komórki.

Eksperymentalne, pilotażowe szczepienie makaków zakażonych wirusami małpiego niedoboru odporności (SIV) wykazały, że za pomocą patogennego SIV można osiągnąć silną ochronę. Prace nad innymi wirusami niedoboru odporności przy użyciu patogenu, którego wirulencja została osłabiona, ale nie "unieczynniona" (żywy – osłabiony), u modeli naczelnych, z wyjątkiem ludzi, ujawniła, że szczepionka może chronić przed rozwinięciem się zakażenia do AIDS. Oznacza to, że wywoływanie antywirusowej reakcji immunologicznej za pomocą szczepionki może hamować replikację wirusa niedoboru odporności. Niemniej jednak ze względów bezpieczeństwa szczepionki oparte na wirusach żywych – osłabionych z pewnością nie będą stosowane u ludzi.

Wobec innych badań wykazujących brak ochrony prowadzone były rozległe prace nad szczepionkami opartymi na DNA i wektorze wirusowym do wywoływania reakcji immunologicznych, ograniczonych do MHC-I i MHC-II. Wyniki projektu Tip-Vac wykazały występowanie różnych stopni ochrony. Cząsteczki MHC (głównego układu zgodności tkankowej) znajdują się w komórkach specjalizowanych, takich jak komórki dendrytyczne, czyli komórki immunologiczne, które przetwarzają materiał antygenu i prezentują go innym komórkom układu odpornościowego.

Decydując się na włączenie heterologicznych białek fuzyjnych (powstałych na skutek połączenia dwóch lub większej liczby genów) do cząstek VLP niedoboru odporności, uczestnicy projektu Tip-Vac uważają, że ich podejście może przyczynić się do wzmożonego wychwytywania i prezentacji cząstek VLP przez komórki dendrytyczne. Prace na tym polu wymagają szybkiej oceny wyników i zaproponowania fazy I/II prób klinicznych opartych na danych empirycznych z kierowanymi cząstkami VLP.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę