Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

DEGRADATION MODELING — Wynik w skrócie

Project ID: 13763
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Francja

Cofanie korozji

Materiały znajdujące się w strefach zamkniętych, na przykład farba podwozia samochodowego, często korodują lub niszczeją, powodując szybkie uszkodzenia niewidoczne gołym okiem. Wskazanie przyczyn tego procesu może przyczynić się do poprawy trwałości i jakości produktów i procesów.
Cofanie korozji
Finansowany ze środków UE projekt "Modelowanie numeryczne/przewidywania żywotności rozwarstwiania powłoki polimerowej i degradacji materiału" (Modelowanie Rozpadowe) miał na celu zbadanie sposobów przeciwdziałania korozji.Zamierzeniem projektu było stworzenie oprogramowania do przewidywania określonych mechanizmów korozyjnych na rzecz wsparcia lepszego projektowania i atestacji produktów. Zmierzono szybkość procesów korozyjnych w oparciu o różne czynniki środowiskowe i warunki atmosferyczne. Przykładowo, w projekcie uwzględniono teoretyczne testy rozpylania soli na lakierowaną stal ocynkowaną, biorąc pod uwagę mokre/suche cykle stosowane w motoryzacyjnych testach korozyjnych.

W ramach projektu "Modelowanie Rozpadowe" zbudowano bazę danych oraz dokonano przeglądu informacji na temat podpowłokowych mechanizmów korozyjnych, w tym na temat obróbki powierzchni, powłok, uszczelniaczy, warstw wierzchnich oraz parametrów środowiskowych. W bazie danych uwzględniono rozwarstwienie materiałów motoryzacyjnych oraz materiałów budowlanych dla wielu przypadków i surowców.

Ponadto członkowie zespołu przeprowadzili symulacje modeli dla układów cynkowo-polimerowych, w tym geometrii pęcherzyków stanowiących przemysłowe próbki korozji. Przeprowadzili również symulację rozwarstwienia farby na krawędzi tnącej stali z powłoką cynkową.

W ramach projektu zbadano także związek pomiędzy grubością powłoki a szybkością rozwarstwiania. Przeprowadzono różnorodne testy korozji w strefie zamkniętej w korozji cyklicznej dla czystego cynku i stali ocynkowanej. Doświadczenia objęły utratę masy podczas suszenia, analizę produktów korozyjnych, zmiany wartości pH oraz wpływ temperatury.

Wymienione testy i modele, obok wielu innych, doprowadziły do kilku wniosków o przemysłowym i naukowym znaczeniu. Wyniki i wiedza uzyskane podczas realizacji projektu zostały udostępnione za pośrednictwem strony internetowej stworzonej dla baz danych o korozji. Zostały także opublikowane w pismach naukowych oraz zaprezentowane na międzynarodowych konferencjach. Rezultaty projektu mogą przyczynić się do wydłużenia trwałości i wydajności wielu produktów i urządzeń, ograniczając w ten sposób koszty i optymalizując produkcję.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę