Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ATLAS — Wynik w skrócie

Project ID: 18543
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Estonia

Wezwanie do nasilenia szkoleń w zakresie rozwoju zrównoważonego i wykorzystania terenu

W ciągu ostatnich kilku dekad w Europie zwiększyły się możliwości edukacyjno-szkoleniowe w zakresie zrównoważonego rozwoju i wykorzystania terenu. Jednakże badania wykazują, że wciąż istnieją wyzwania, którym należy stawić czoła, oraz że należy przywiązać większą wagę do szkoleń.
Wezwanie do nasilenia szkoleń w zakresie rozwoju zrównoważonego i wykorzystania terenu
W ramach finansowanego przez UE projektu o nazwie "Działania na rzecz szkoleń w zakresie wykorzystania terenu i zrównoważonego rozwoju" ('Action for training in land use and sustainability' - ATLAS) zgromadzono ekspertów w dziedzinie wykorzystania terenu i oceny skutków zrównoważonego rozwoju, pochodzących z wiodących, europejskich instytucji badawczych, edukacyjnych i szkoleniowych. Łącząc innowacyjne wysiłki badawcze z doświadczeniem praktycznym, uczestnicy projektu przeprowadzili analizę możliwości edukacyjno-szkoleniowych i określili zapotrzebowanie na stosowną wiedzę.

Wyniki wykazały, że w krajach Europy północnej panują lepsze warunki w zakresie kształcenia na temat rozwoju zrównoważonego, podczas gdy w krajach Europy południowej i wschodniej możliwości edukacyjne w tym zakresie są ograniczone. Uczestnicy projektu ATLAS stwierdzili ponadto, że chociaż istnieje bogata oferta kształcenia w powyższym zakresie w ramach kursów i programów uniwersyteckich, to potencjalni zainteresowani woleliby mieć więcej możliwości szkoleń praktycznych i pracy. Odkryto ponadto, że istnieje wiele nieścisłości w kwestii stosowania zwrotów "rozwój zrównoważony", "ocena wpływu" oraz "ocena skutków rozwoju zrównoważonego" w poszczególnych kontekstach kulturowych i w poszczególnych językach.

Bazując na powyższym odkryciu uczestnicy projektu ATLAS zorganizowali konferencję podsumowującą, podczas której zaprezentowano wyniki końcowe wraz z zaleceniami dotyczącymi możliwości zwiększenia skuteczności kształcenia i szkolenia w stosownych dziedzinach. W ramach projektu ATLAS stworzono ponadto internetowe narzędzie, pozwalające użytkownikom wyszukiwać informacje na temat, między innymi, powiązanej literatury oraz dostępnych programów szkoleniowych i kursów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę