Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ENVIEFH — Wynik w skrócie

Project ID: 22466
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Grecja

Narzędzia mapujące pomagają określać podstawowe siedliska ryb

Ryby występujące w morzach i oceanach narażone są na liczne zagrożenia w postaci przełowienia, zanieczyszczenia, niszczenia siedlisk oraz zmian klimatycznych. Aby chronić gatunki oraz zapewnić rybakom źródło dochodu niezbędne jest zastosowanie zrównoważonego podejścia.
Narzędzia mapujące pomagają określać podstawowe siedliska ryb
Podstawowe siedliska ryb ('essential fish habitats' - EFH) stanowią kluczowy element zarządzania łowiskami. Siedliska te charakteryzują się spełnieniem szeregu podstawowych wymagań dotyczących temperatury wody, stopnia jej zasolenia oraz dostępności pokarmu, umożliwiając rybom pożywianie się, rozmnażanie oraz wzrost. Ważnym elementem ochrony zasobów rybnych na rzecz przyszłych pokoleń jest odkrywanie tarlisk oraz zamykanie tych obszarów dla połowów i innych rodzajów działalności ludzkiej. Powyższy proces zostanie ułatwiony dzięki nowemu narzędziu, służącemu do mapowania, opracowanemu przez europejskich ekspertów ds. zasobów morskich.

Celem finansowanego przez UE projektu o nazwie "Środowiskowe podejście do określania podstawowych siedlisk ryb" ('Environmental approach to essential fish habitat designation' - Enviefh) było dostarczenie narzędzi niezbędnych do mapowania EFH. Podejście obrane przez uczestników projektu obejmowało korelowanie danych dotyczących wymienionych powyżej czynników środowiskowych z informacjami na temat cyklu życia badanych gatunków. Ważnym elementem prac projektowych było ponadto określenie obszarów, na których następuje wymieranie gatunków, np. przełowionych łowisk. W modelu uwzględniono ponadto doświadczenie rybaków.

Dzięki pilotażowemu wdrożeniu modelu Enviefh na Morzu Śródziemnym, będącym jednym z najstarszych i najważniejszych łowisk w Europie, poczyniono szereg interesujących obserwacji. Przykładowo, udało się określić zagrożenia związane z żebropławem (Mnemiopsis leidyi), którego ofiarami są larwy sardeli europejskich (Engraulis encrasicolus). Porównanie danych pozyskanych przez statki badawcze z danymi modelowymi wykazało dużą zgodność pomiędzy modelem a rzeczywistością.W celu upowszechnienia informacji na temat nowego narzędzia, uczestnicy projektu Enviefh opracowali specjalne wydanie międzynarodowej publikacji na temat mapowania EFH.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę