Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

INNOPIPEORG — Wynik w skrócie

Project ID: 17712
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Niemcy

Brzmienie sukcesu

Europejska muzyka organowa zachwyca od stuleci. By nadal móc się nią cieszyć należy podjąć pewne działania, by zapewnić prawidłowe nastrojenie i montaż organów.
Brzmienie sukcesu
Muzyka organowa to istotny element europejskiej tradycji, a jej dźwięki od wielu lat dodają uroku niezliczonym kościołom i salom koncertowym. W dzisiejszych czasach, gdzie życiem rządzą funkcjonalność i szybkość, zdarza się, że organy nie są prawidłowo integrowane z nowo powstałymi konstrukcjami, co niekorzystnie wpływa na jakość muzyki i akustykę.W ramach projektu, finansowanego ze środków UE, pod nazwą „Innopipeorg – Innowacyjne metody projektowania na rzecz dopasowania organów do akustyki pomieszczenia” zbadano, w jaki sposób można sprostać temu wyzwaniu. Podjęto działania w zakresie stworzenia oprogramowania, które ocenia właściwości akustyczne pomieszczenia, w którym mają zostać zainstalowane organy, w optymalnych warunkach.W ramach projektu zbadano moc akustyczną najważniejszych instalacji organowych, aby określić standard. Następnie skupiono się na opracowaniu narzędzia i współpracującego z nim oprogramowania do wykonywania pomiarów akustyki pomieszczenia zgodnie z wymaganiami dostawców organów i przedsiębiorców budowlanych. Zespół Innopipeorg zaproponował także nowe metody projektowania akustycznego organów, aby uzyskać optymalne wyniki.Nowy instrument wykonuje bardzo dokładne pomiary właściwości akustycznych przy małej częstotliwości. Dzięki temu użytkownicy mogą wybrać optymalną lokalizację dla organów w pomieszczeniu. Ponadto urządzenie pozwala użytkownikom na obliczenie wymaganej mocy akustycznej organów do instalacji, co umożliwia dopasowanie głośności do pomieszczenia przy obecności słuchaczy. System potrafi określić długość rur organowych, ich średnicę, szerokość otworu wylotowego i inne właściwości, dbając o to, by z kościołów i sal koncertowych w Europie nadal dobiegały głębokie, doskonałe dźwięki.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę