Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Lepsze metody konwersji biogazu w wodór

Biogaz jest zarówno ogólnodostępny, jak i tani, jednak nie jest zbyt czystym paliwem. Jest odnawialnym źródłem energii i może być wytwarzany zarówno z odpadów rolniczych, jak i miejskich.
Lepsze metody konwersji biogazu w wodór
W połączeniu z ogniwem paliwowym z membraną do wymiany protonów ('proton exchange membrane' - PEM) biogaz może być przemieniany w wodór, który następnie może zasilać pojazdy i elektrownie.

Niestety powyższy system nie jest tak doskonały, jak mogłoby się wydawać. Zanieczyszczenia znajdujące się w biogazie mogą powodować korozję membrany i innych komponentów. Wyeliminowanie powyższej niedoskonałości jest niezbędne, jeśli systemy tego typu mają stać się opłacalne. By sprostać temu wyzwaniu stworzono projekt o nazwie "Opracowywanie reaktora do reformowania biogazu, dla celów produkcji wodoru dla ogniw paliwowych PEM" ('Development of a biogas reformer for production of hydrogen for PEM fuel cells' - Bio-Hydrogen).

Unia europejska wspierała finansowo prowadzone w ramach projektu badania laboratoryjne, mające na celu przeanalizowanie różnych sposobów oczyszczania biogazu, zwanych również reformowaniem (lub reformingiem). Na różnych etapach procesu reformowania dokonano oceny potencjalnych alternatyw dla tradycyjnych katalizatorów wykorzystujących nikiel. Badane gazy obejmowały czysty metan oraz wzorcowy biogaz, które wzbogacono także związkiem zawierającym siarkę, w celu określenia odporności na zanieczyszczenia.

Nowe katalizatory dobrze się sprawdziły oraz spełniły szereg istotnych kryteriów w zakresie trwałości, dostępności i ceny, ale jednocześnie okazały się nieodporne na "zatrucie" w przypadku użycia biogazu o dużej zawartości siarki. Uczestnicy projektu Bio-Hydrogen próbowali sprawdzić, czy rozwiązaniem okaże się usunięcie niepożądanych zanieczyszczeń przed rozpoczęciem procesu reformowania, a tym samym ochrona ogniw paliwowych PEM. W tym celu stworzono zespół biofiltrów w postaci zraszanych złóż biologicznych, w celu usunięcia jak największej ilości siloksanów i innych zanieczyszczeń.

Wyniki uzyskane w ramach projektu Bio-Hydrogen stanowią znaczący krok w kierunku osiągnięcia celu, jakim jest opracowanie opłacalnych systemów produkcji wodoru z biogazu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę