Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

VEGA — Wynik w skrócie

Project ID: 16565
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Rumunia

W Transylwanii rzeczywistość wirtualna staje się rzeczywistością

Podniesiono standard Wydziału Projektowania i Robotyki przy Uniwersytecie Transylwańskim. Dzięki temu wydział może obecnie podjąć bliższą współpracę z ważnymi organizacjami na terenie Europy i poza nią.
W Transylwanii rzeczywistość wirtualna staje się rzeczywistością
Uniwersytet Transylwański w Braszowie uważany jest za jedną z najbardziej prestiżowych uczelni w Rumunii. Z myślą o wspieraniu jego konkurencyjności powstał projekt, finansowany ze środków UE, pod nazwą „VEGA – Rzeczywistość wirtualna w projektowaniu i robotyce”, którego celem było podniesienie standardu uniwersyteckiego Wydziału Projektowania i Robotyki. Udało się to zrealizować poprzez usprawnienie infrastruktury badawczej w miasteczku uniwersyteckim, a także zbudowanie silnego partnerstwa z przedstawicielami przemysłu i innymi centrami doskonałości w Europie.

Projekt VEGA pomógł wydziałowi przejść od badań opartych głównie na budowie maszyn i wczesnych etapach rzeczywistości wirtualnej do bardziej obszernego podejścia do aplikacji w zakresie rzeczywistości wirtualnej (VR). Poza rozbudową infrastruktury i wyszkoleniem personelu, projekt VEGA zwiększył możliwości Wydziału Projektowania i Robotyki do udziału w programach w ramach europejskiej przestrzeni badawczej (EPB).

W związku z rozszerzeniem spektrum badań, projekt VEGA doprowadził do połączenia nowatorskiej technologii VR z oprogramowaniem do analizy cyklu życia produktu na rzecz zwiększenia produkcji, projektowania pokryć, symulacji, testowania, konserwacji oraz recyklingu.

Cztery grupy badawcze przedstawiły cele naukowe i technologiczne projektu. Pierwsza z nich skupiła się na uzasadnieniu cech funkcjonalnych produktu, łącznie z ekoprojektem i oceną wpływu cyklu życiowego. Druga reprezentowała wirtualną grupę testową, której rolą było zintegrowanie sprzętu komputerowego i osób przy użyciu technologii VR w czasie rzeczywistym. Trzecia grupa zajęła się produkcją i recyklingiem, kładąc nacisk na wirtualny montaż, demontaż i atestację, podczas gdy czwarta przystąpiła do badania aplikacji w dziedzinie e-konserwacji.

Projekt VEGA z powodzeniem ustanowił zaawansowaną infrastrukturę badawczą w zakresie VR i robotyki, zwiększając przy tym kwalifikacje personelu. Dzięki temu uniwersytet uzyska możliwość podejmowania współpracy przy realizacji projektów UE i dorówna innym centrom doskonałości na skalę światową.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę