Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

DYNASYNC — Wynik w skrócie

Project ID: 1516
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Polska

Dynamika nanoskali

Nowe sposoby badania nanomateriałów i ich dynamiki pomogą w opracowaniu lepszych powłok i nanocząsteczek. Nowatorskie metody testowania oraz wyłaniająca się wiedza są ważne dla naukowców pracujących w tej dziedzinie.
Dynamika nanoskali
Nanotechnologia stała się bardzo ważna w zakresie postępu nauki, toteż prowadzone są badania zmierzające do udoskonalenia nanomateriałów. W ramach finansowanego przez UE projektu, o nazwie "Dynamika materiałów w nanoskali badana z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego" (Dynasync), badano nanotechnologię i nanostruktury w różny sposób. W projekcie prowadzono eksperymenty z rezonansowym rozpraszaniem jądrowym (NRS) i zaawansowane eksperymenty z czułymi powierzchniami, by lepiej zrozumieć dynamikę cienkich powłok, wielowarstwowość oraz nanocząsteczki. Umożliwiło to również wyjaśnienie zmian strukturalnych podczas opracowywania materiałów lub cienkich powłok, jak i magnetycznych właściwości dynamicznych nanostruktur oraz gęstości pamięci magnetycznej.

Zespół projektu wypracował system badania nanostruktur powierzchni przy użyciu metody NRS. Ponadto, opracowano przenośną komorę o wysokiej próżni (UHV) do obserwacji specyficznych zjawisk oraz pomiarów, takich jak dyfrakcja promieni rentgenowskich i spekroskopia korelacji fotonów. Projekt Dynasync opracował również drugi system detektora, który pozwolił na pomyślne studiowanie dynamiki cienkich powłok, przy wsparciu badań promieniowania synchrotronowego oraz innych eksperymentów.

Naukowo biorąc, uzyskane postępy stworzyły szerokie możliwości przebadania ścisłej zależności pomiędzy magnetyzmem lub dyfuzją a dynamiką siatki, zapewniając korelację rezultatów ze strukturą i morfologią. Będzie to miało poważne skutki w zakresie funkcjonalnych struktur magnetycznych, bowiem nowe urządzenia będą uzależnione nie tylko od swoich właściwości strukturalnych, lecz również od właściwości dynamicznych. Do przykładów zaliczyć można systemy czujników i członów wykonawczych w nanoskali, dopasowywanych obecnie do opracowania przyszłych funkcjonalnych systemów w nanoskali.

Naukowcy spodziewają się, że projekt umożliwi wniesienie istotnych korzyści na tym polu, co wynika ze specyficznych właściwości nowych eksperymentalnych metod. Szczególną zaletą techniki NRS jest fakt, iż jest ona oparta o izotopy. Oznacza to, że materiały otoczenia nie wpływają na przekazywany sygnał.

Rezultaty badań umożliwią naukowcom badanie magnetycznych i dynamicznych właściwości nanomateriałów przy zachowaniu bardzo precyzyjnej rozdzielczości atomowej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę