Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

INCOCO-S — Wynik w skrócie

Project ID: 17192
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Niemcy

Pomocna dłoń dla obsługi technicznej produkcji

W przemyśle wytwórczym konieczne jest zlecanie firmom zewnętrznym wielu usług, w których trudno jest często odróżnić kontrolę i koordynację. Opracowano wstępny system integracji tych usług i ich precyzyjnej oceny.
Pomocna dłoń dla obsługi technicznej produkcji
Łańcuchy dostaw w europejskim przemyśle wytwórczym w znacznym stopniu opierają się na rozmaitych usługach zewnętrznych, takich jak konserwacja, logistyka, pakowanie, modernizacja i kontrola jakości. Jednak połączenie prawdziwych potrzeb przemysłu ze zlecaniem usług firmom zewnętrznym stanowi poważne wyzwanie.

Celem finansowanego przez UE projektu "Innowacyjność, koordynacja i współpraca w ramach produkcyjnych łańcuchów dostaw opartych na usługach" (Incoco-S) było usprawnienie systemów wytwórczych poprzez opracowanie metod, które ulepszą systemy produkcji, integrując i synchronizując z łańcuchami dostaw różne usługi z zakresu obsługi technicznej.

Aby to osiągnąć, zespół projektu Incoco-S opracował ramy obejmujące współzależne procesy biznesowe i udostępnianie informacji, w połączeniu ze wskaźnikami wydajności do oceny dostawców usług. Członkowie zespołu zastosowali systemy czujników w celu ułatwienia łączności zdalnej oraz synchronizacji systemów wspomagania decyzji.

Dodatkowo projekt propagował innowacyjność i wymianę doświadczeń w ramach sieci zainteresowanych stron przy użyciu narzędzi współpracy, rozwoju zawodowego i szkoleń. W projekcie Incoco-S skoncentrowano się na małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), europejskim przemyśle wytwórczym oraz państwach Europy Wschodniej w ramach systemu, w tym Rosji. Przyczyniło się to do stworzenia nowych norm odniesienia dla usług w łańcuchach dostaw oraz zwiększenia konkurencyjności, a także dokładnego określenia wymagań dostawców usług przemysłowych oraz ich klientów. Ostatni cel udało się osiągnąć poprzez sondaże i studia przypadków obejmujące całą branżę.

Po pomyślnym wyszczególnieniu podstawowych wymagań dostawców usług przemysłowych oraz ich klientów, jeden z priorytetów projektu doprowadził do pojawienia się grupy nowych usług w zakresie wyposażenia i logistyki.

Niezwykle ważnym osiągnięciem w ramach projektu było opracowanie modelu odniesienia Incoco-S (IRM). Pomogło to skutecznie zdefiniować całą strukturę, z uwzględnieniem procesów występujących w ramach usług zintegrowanych z przypadkami biznesowymi lub świadczonych przez różnych partnerów branżowych. Przemysł wytwórczy niewątpliwie odniesie korzyści dzięki tak radykalnemu usprawnianiu oraz wprowadzeniu nowych systemów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę